Hoppa till innehåll

Inspirationsfilmer

Dagligen läser vi om att vuxna är stressade av för
mycket att göra och att många känner att dygnet inte
räcker till för allt som måste göras. Det är välkänt att
obalansen i vardagen på sikt leder till ohälsa.
Vardagens aktiviteter bildar stommen i allas liv och
utgör de rutiner som är viktiga för oss. Därför är
det i vardagsaktiviteterna som man behöver hitta
de aktiviteter som är meningsfulla och roliga att
utföra både tillsammans med andra och ensam. Omgivningen
både den fysiska och sociala utgör både
möjligheter och hinder för att utföra de önskade
aktiviteterna.
Vi upplever hälsa när vi utför de aktiviteter som
känns meningsfulla - både lustfyllda, som att ha ett
arbete eller leka, och rutinmässiga, som att städa,
handla mat, i vardagen.
Arbetsterapi grundar sig på att människan i alla
åldrar är aktiv och delaktig i olika sammanhang.
Förmågan att vara aktiv är en viktig del för vi ska
uppleva att vi har en så god hälsa, och ett så stort
välbefinnande som möjligt.

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram fyra filmer som ska inspirera och stödja införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, inom arbetsterapi. Filmerna har inget anspråk på att ge en korrekt beskrivning av arbetsterapeutens arbetssätt - utan ska ses som inspiration.

Filmen om tobak

Filmen om otillräcklig fysisk aktivitet

Filmen om matvanor

Filmen om alkohol

Enkla råd och rådgivande samtal kan och bör inkluderas i redan existerande arbetsterapeutiska metoder och komma till uttryck exempelvis i anslutning till träning av nytt hjälpmedel vid matlagning i hemmet eller gruppintervention som stresshanteringsgrupper och smärtskola vid en vårdcentral.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-20

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.