Hoppa till innehåll

Arbetsterapi och levnadsvanor

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram ett fortbildningsmaterial - "Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor" - som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2018).

Riktlinjerna innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdomar genom att stödja förändring av människors levnadsvanor.

Vi upplever hälsa när vi utför de aktiviteter som känns meningsfulla - både lustfyllda, som att ha ett arbete eller leka, och rutinmässiga, som att städa,handla mat, i vardagen. Arbetsterapi grundar sig på att människan i alla åldrar är aktiv och delaktig i olika sammanhang. Förmågan att vara aktiv är en viktig del för vi ska uppleva att vi har en så god hälsa, och ett så stort välbefinnande som möjligt.

Fyra levnadsvanor

Fokus för riktlinjerna är få en förändring av levnadsvanorna för tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivet och ohälsosamma matvanor hos befolkningen. Genom råd och olika former av samtal ska arbetsterapeuter och all annan personal i vården aktivt stödja patienter att förändra sina vanor till en mer hälsosamt livsstil. 

Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

50 % av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Minst 20 % av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Syftet med riktlinjerna är att förebygga de vanligast förekommande sjukdomarna som är relaterade till levnadsvanor.

Därför bör hälso- och sjukvården förebygga sjukdomar genom att stödja människors förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Riktlinjernas rekommendationer 

Alla rekommendationer innebär någon form av rådgivning/samtal och delas upp i två nivåer:

  • rådgivande samtal
  • kvalificerat rådgivande samtal

Åtgärden Enkla råd är en självklar del av hälso och sjukvården arbete varför de inte är en rekommendation i de nationella riktlinjerna men de är har en egen KVÅ kod vid registrering av åtgärder. Läs mer om rådgivning.

Vi har tagit fram ett material för självstudier om riktlinjerna. Länk till självstudier för Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana  Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanorDet finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienternaDet finns ingen enhetlig praxis i sjukvårdenSocialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor (risk för ökad multisjuklighet)
Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?
50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Det finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienterna. Det finns ingen enhetlig praxis i sjukvårdenSocialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor (risk för ökad multisjuklighet)
FSA har producerat fyra filmer med syfta att inspirera och stödja införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, inom arbetsterapi.
Hur arbetar arbetsterapeuter med hälsosamma levnadsvanor idag?
Enkätundersökning till alla FSA medlemmar våren 2012. Svarsprocent på 48,5 %, vilket motsvarar3 736 personer. 
Hur vill du värdera dina kunskaper om hälsosamma levnadsvanor?
Mycket bra                    42 % 
Bra                               52 % 
Varken bra eller dåliga    6 %
Tar du idag upp vikten av hälsosamma levnadsvanor när du arbetar tillsammans med patienter/klienter?
Ja, alltid                        9 % 
Ja, om jag anser att det behövs            77 %
Nej                               14 %
Ger du idag individuella (anpassade) rådgivande samtal till patienter/klienter om vikten av hälsosamma levnadsvanor när det gäller toabak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor?
Ja, om jag anser att det behövs            54 %
Nej, arbetar inte med detta                   46 %
50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana  Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanorDet finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienternaDet finns ingen enhetlig praxis i sjukvårdenSocialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor (risk för ökad multisjuklighet)
Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?
50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Det finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienterna. Det finns ingen enhetlig praxis i sjukvårdenSocialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor (risk för ökad multisjuklighet)
FSA har producerat fyra filmer med syfta att inspirera och stödja införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, inom arbetsterapi.
Hur arbetar arbetsterapeuter med hälsosamma levnadsvanor idag?
Enkätundersökning till alla FSA medlemmar våren 2012. Svarsprocent på 48,5 %, vilket motsvarar3 736 personer. 
Hur vill du värdera dina kunskaper om hälsosamma levnadsvanor?
Mycket bra                    42 % 
Bra                               52 % 
Varken bra eller dåliga    6 %
Tar du idag upp vikten av hälsosamma levnadsvanor när du arbetar tillsammans med patienter/klienter?
Ja, alltid                        9 % 
Ja, om jag anser att det behövs            77 %
Nej                               14 %
Ger du idag individuella (anpassade) rådgivande samtal till patienter/klienter om vikten av hälsosamma levnadsvanor när det gäller toabak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor?
Ja, om jag anser att det behövs            54 %
Nej, arbetar inte med detta                   46 %
50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana  Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanorDet finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienternaDet finns ingen enhetlig praxis i sjukvårdenSocialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor (risk för ökad multisjuklighet)
Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?
50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Det finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienterna. Det finns ingen enhetlig praxis i sjukvårdenSocialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor (risk för ökad multisjuklighet)
FSA har producerat fyra filmer med syfta att inspirera och stödja införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, inom arbetsterapi.
Hur arbetar arbetsterapeuter med hälsosamma levnadsvanor idag?
Enkätundersökning till alla FSA medlemmar våren 2012. Svarsprocent på 48,5 %, vilket motsvarar3 736 personer. 
Hur vill du värdera dina kunskaper om hälsosamma levnadsvanor?
Mycket bra                    42 % 
Bra                               52 % 
Varken bra eller dåliga    6 %
Tar du idag upp vikten av hälsosamma levnadsvanor när du arbetar tillsammans med patienter/klienter?
Ja, alltid                        9 % 
Ja, om jag anser att det behövs            77 %
Nej                               14 %
Ger du idag individuella (anpassade) rådgivande samtal till patienter/klienter om vikten av hälsosamma levnadsvanor när det gäller toabak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor?
Ja, om jag anser att det behövs            54 %
Nej, arbetar inte med detta                   46 %

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2018-12-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.