Hoppa till innehåll

Några viktiga historiska data för professionen

1944

Första utbildningen i arbetsterapi omfattade en vecka och hölls i Röda Korsets regi, initiativtagare var grevinnan Estelle Bernadotte af Wisborg (läs artikeln Estelle är skyddshelgon för alla arbetsterapeuter som publicerades i samband med den europeiska kongressen i arbetsterapi som hölls i Stockholm i maj 2012). Föreningen för Arbetsterapeuter bildas i samband med kursens avslutning och den konstituerades 1945 och fick namnet Föreningen för Arbets- och Sysselsättningsterapi (FAST).

1945

En fortsättning på den första kursen genomförs med inslag av teoretisk-praktiska kunskaper, kursens omfattning är en månad.

1946

Föreningen erbjuds att medverka i ett litet separat medlemsblad i den nystartade tidsskriften Barnen och vi.

1948

En nio månaders utbildning i arbetsterapi startade.

1949

Första utbildningen i statlig regi, omfattningen är nu 2 år och 9 månader

1949

Föreningen sin egen tidning ARBETSTERAPEUTEN - organ för Föreningen Arbets- och Sysselsättningsterapi.

1952

Vid en rehabiliteringskonferens i Stockholm beslutade några av de utländska deltagarna tillsammans med svenska kollegor att bilda en världsorganisation för arbetsterapeuter. Det formella beslutet fattades sedan 1953, WFOT (World Federation of Occupational Therapists).

1954

En kompletteringskurs om fyra månader i arbetsterapi startar. Den huvudsakliga inriktningen är konst och tekniska ämnen och vänder sig främst till sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården.

1955

Arbetsterapeututbildningen förkortas till ett år.

1959

Föreningen ändrar namn till Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och får sin medlemsbrosch utformad med Ankh-märket. Man ändrar namn på tidningen till enbart ARBETSTERAPEUTEN.

1963

Sverige blir utesluten ur WFOT på grund av låg utbildningsnivå.

1965

Riksdagen fattar beslut om en treårig arbetsterapeututbildning. En tvåårig övergångsutbildning startar samma år i Göteborg och Linköping med krav på särskilda förkunskaper.

1965

Första utbildningen av lärare i arbetsterapi genomförs.

1966

Återigen fullt medlemskap i WFOT

1968

En entermins kompletteringsutbildning startar för de arbetsterapeuter som genomgått en ettårig utbildning

1968

Arbetsterapeutförbundet bildas av avgångsklassen i Linköping.

1969

Arbetsterapeutförbundet byter namn till Ergoterapeutsektionen, medlem i Sveriges Sjukhus Tjänstemannaförbund (SST)

1971

SST upphör och Ergoterapeutsektionen (ES) överförs till SACOs Allmänna Tjänstemannaförbund (SAT) inom SACO/SR.

1975

Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och ES slås ihop till en ny organisation som får namnet FSA/ES inom SAT, SACO/SR. Ankh- märket får en något annan utformning, märket omsluts av två föreningar som blir en.

1977

Arbetsterapeututbildningen överförs till den kommunala högskolan. Den treåriga utbildningen omvandlas till 120 poäng.

1977

Utredningen Vård 77 startar och föreslår att arbetsterapeututbildningen ska omfatta 100 poäng.

1978

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) bildas genom att föreningen byter namn och behåller initialerna FSA vid föreningens årsmöte i november.

1979

FSA är nu ett eget förbund inom SACO.

1982

Den första arbetsterapeuten disputerar.

1983

Rehabiliteringslinjen inrättas med en inriktning mot arbetsterapi och en mot sjukgymnastik om vardera 100 poäng.

1983

Fördjupningskurs i arbetsterapi om 20 poäng startar på försök.

1983

Bildas en studerandeorganisation inopm FSA, FSAstud.

1985

Arbetsterapeuten åläggs att föra patientjournal och allmänna råd från Socialstyrelsen införs.

1986

Den europeiska organisationen COTEC bildas (Council of Occupational Therapists of the European Countries).

1986

Två påbyggnadsutbildningar om 20 poäng inrättas, en mot primärvård och en mot somatisk och psykiatriskvård

1988

Ytterligare två påbyggnadsutbildningar inrättas, en mot omsorg och habilitering och en mot länssjukvård. Nu finns alla tre stegen inrättade 100 poäng, 20+20 poäng.

1992

Etisk kod för arbetsterapeuter antas (FSA)

1993

120-poängsutbildning (Statlig högskola)

1994

Första numret av den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy utkommer.

1995

ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) bildas

1996

Magisterutbildning om ett år införs.

1998

Specialistutbildningen i FSAs regi startar.

1999

Arbetsterapeuten omfattas av bestämmelserna om legitimation med skyddad yrkestitel.

2000

Första professorn i ämnet arbetsterapi inrättas vid Karolinska Institutet.

2001

Socialstyrelsen utfärdar Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter.

2002

FSAs kvalitetspolicy tas fram för första gången.

2007

Masterutbildning om två år införs.

2015

Beslutar fullmäktige i november om ett namnbyte till Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Arbetsterapeutstudenter.

2015

Sveriges Arbetsterapeuter fastställer kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter, Socialstyrelsen handhar inte längre den frågan.

2016

Ny logotyp för Sveriges Arbetsterapeuter lanseras.

Ansvarig för sida:

Tina Sandulf 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Marknadskommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2016-06-14

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.