Hoppa till innehåll

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond

Sveriges Arbetsterapeuters stipendier delas ut för att användas till utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi. I slutet av april kommer mer information om hur du söker stipendier för 2018!

Ansökan

I slutet av april kan du, på den här sidan, läsa mer om hur du söker stipendier för 2018.
Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond instiftades 1976. Ansökningarna till fonden speglar i hög grad den starka utveckling som arbetsterapin genomgått de senaste 40 åren.

Sveriges Arbetsterapeuter har hittills genom sin fond stött cirka 286 projekt. Bland dessa återfinns såväl utvecklings- som forsknings- och utbildningsprojekt.

Ansökan ska göras på sipendiefondens ansökningsblankett, se bilaga här intill, och innehålla sådana uppgifter att styrelsen får en samlad bild av projektet. Informationen på blanketten utgör underlag för beslut.
Observera att de anvisningar som finns måste följas för att ansökan ska beaktas.  

Fyll i och underteckna blanketten, använd textstorlek 12 punkter Times New Roman. Skanna och mejla undertecknad och ifylld blankett till: stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se eller skicka den per post till:

Stipendiefonden
Sveriges Arbetsterapeuter
Box 760
131 24 Nacka

 

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse.
Ledamöter i stipendiefondens styrelse:

 • Susanne Iwarsson (ordförande)
 • Ann-Charlotte Kassberg
 • Margret Buchholz
 • Lena Krumlinde Sundholm
 • Magnus Zingmark

Stipendiater 2017

Sveriges Arbetsterapeuters stipendier har sökts för 19 projekt. Den sammanlagda summan som sökts var 999.579 kronor. Stipendiefondens styrelse sammanträdde den 12 december och delade då ut 160.000 kronor till följande projekt:

 • 40 000 kr till Margarita Mondaca för projektet:
  Utveckling av ett aktivitetsbaserat förhållningssätt hos personal som arbetar på vård-  och omsorgsboenden.
 • 40 000 kr till Anneli Nyman och Maria Larsson Lund för projektet:
  Balans och aktivitet i vardagligt liv efter stroke: Utveckling av en personcentrerad intervention med ett integrerat webb-program.
 • 20 000 kr till Helena Millkvist för projektet:
  Upplever patienter med obstetrisk plexusskada förändrad förmåga att utföra aktiviteter efter operation och rehabilitering och kan ett förändrat rörelsemönster ses? 
 • 20 000 kr till Cecilia Pettersson för projektet:
   Bristande tillgänglighet och upplevd diskriminering bland personer som använder rullstol.
 • 20 000 kr till Anna Gillisdotter för projektet:
    Fatigue management för personer med MS-relaterad trötthet.
 • 20 000 kr till Maya Kylén för projektet:
  Age-restricted senior housing and well-being: A scoping review.

Stipendefondens styrelse gratulerar stipediaterna, önskar lycka till och ser med stort intresse fram emot att ta del av ­resultaten.

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2018-01-23

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.