Hoppa till innehåll

Specialister i arbetsterapi

Under 2003 utfärdades de första specialistbehörigheterna av FSAs specialistråd till åtta arbetsterapeuter. Totalt finns det i dag 97 specialistarbetsterapeuter i Sverige.

Examinerade specialister i arbetsterapi

Här presenteras våra examinerade specialister utifrån deras specialistområde.

Abstract för respektive specialistföreläsning, se abstract databasen från Arbetsterapiforum 2015.

Hälso- och sjukvård

Särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention

 • Susanne Ahlm, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Monica Ahlström, leg. arbetsterapeut. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Katja Appelin, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Yvonne Axelsson, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Ulla Bigelius, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Lisbeth Claesson, leg. arbetsterapeut och FOU-ledare. 2003 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utredning, med inriktning mot personer med neurologiska sjukdomar.
 • Gunilla Cröde Widsell, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.  för personer med neurologiska sjukdomar.
 • Berit Dellhag, leg. arbetsterapeut. 2003 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot personer med reumatiska sjukdomar.
 • Marianne Eriksson, leg. arbetsterapeut. 2003 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot personer med neurologiska sjukdomar.
 • Ingrid Falklöf, leg. arbetsterapeut. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention med inriktning mot personer med psykiatriska sjukdomar.
 • Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Birgitta Gunnarsson, leg. arbetsterapeut. 2004 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot personer med psykiatriska sjukdomar.
 • Susanne Gustafsson, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot personer med neurologiska sjukdomar och skador.
 • Erika Högstedt. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Inger Johansson, leg. arbetsterapeut. 2003 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot personer med neurologiska sjukdomar.
 • Inger Jonasson, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Märta Kjellvi, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Kerstin Kåmark. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention. /neurologi.
 • Charlotte Lindén, leg. arbetsterapeut och Fil.mag. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Susanne Lindholm, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention med inriktning mot personer med smärtrelaterad ohälsa.
 • Lena Lundman Myrlund. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Eva Månsson Lexell, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot personer med kroniska neurologiska sjukdomar.
 • Charlotte Nilsson. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Inger Nilsson, leg. arbetsterapeut. 2009- särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Lena Nilsson, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Ellen Odéus, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Elisabeth Persson, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Katarina Persson, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.  
 • Margaretha Risén. 2013- särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Birgitta Rosberg, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention
 • Kristina Sargenius Landahl. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Kerstin Stihl, leg. arbetsterapeut. 2015 - Särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention
 • Monika Vestling, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot personer med förvärvade hjärnskador.
 • Git Wilson, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.  
 • Ann Wingårdh, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.

Särskilt arbetsterapeutisk utredning och utvärdering

 • Ingrid Berggren, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och utvärdering.
 • Fatemeh Goudarzi, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och utvärdering.
 • Kerstin Kåwe, leg. arbetsterapeut. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och utvärdering.
 • Karin Lundström, leg. arbetsterapeut. 2015- särskilt arbetsterapeutisk utredning och utvärdering.

Särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning

 • Johanna Ellung, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning
 • Berit Fritzin. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning.
 • Elisabet Toorell, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning.
 • Inger Wallenbert, chefsarbetsterapeut. 2006 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning

Särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering

 • Gunilla Forsberg-Wärleby, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk utvärdering och intervention.
 • Ingrid Göransson, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering.
 • Ingela Lundström, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering.
 • Elisabeth Nordvall, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering med inriktning mot personer med psykisk ohälsa.
 • Marita Rydå, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering
 • Marianne Sirkka, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering.
 • Siv Svensson, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering

Särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning

 • Gunilla Bergerson, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning, med inriktning mot vuxna personer med neurologiska sjukdomar
 • Karin Granbom, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning
 • Carina Göransson, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning.
 • Eva-Marie Hellsvik, leg. arbetsterapeut. 2006 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning
 • Barbro Lutteman, leg. arbetsterapeut. 2003 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning, med inriktning mot personer med synnedsättning

Särskilt arbetsterapeutisk utvärdering och konsultation/handledning

 • Christina Lundqvist, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk utvärdering och konsultation/handledning.

Äldrevård och äldreomsorg 

 • Karin Bengtsson. 2013 - särskilt intervention och konsultation/handledning
 • Ulla Haraldsson, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och arbetsterapeutisk intervention
 • Gudrun Johansson, leg. arbetsterapeut, Fil Mag. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning.
 • Josefine Lampinen, MSc, Leg. arbetsterapeut. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Linda Sandberg, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utredning
 • Christine Tell, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning.

Habilitering och funktionshinder (tid. funktionshinderomsorg)

Särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention

 • Katarina Allbrink Oscarson, leg. arbetsterapeut. 2006- särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Lena Bergqvist, leg. arbetsterapeut. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Ingrid Breivik, leg. arbetsterapeut. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Britt-Marie Eriksson, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Marie Granberg. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Helén Jacobsson, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Git Lidman, leg. arbetsterapeut. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Jeanette Nilsson, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Marie Peny-Dahlstrand, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention, med inriktning mot barn och ungdom.
 • Jessica Roslund, leg. arbetsterapeut. 2017- särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Inga Qvarfordt, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.

Särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning

 • Eva Bjuvmar. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning.
 • Margret Buchholtz, leg. arbetsterapeut. 2006 - arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning
 • Eva Holmqvist, leg. arbetsterapeut. 2006 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning

Särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering

 • Gunilla Andersson, leg. arbetsterapeut/ergonom. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering
 • Gunnel Arvidsson, leg. arbetsterapeut. 2011 – särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering
 • Anna Månsson, leg. arbetsterapeut. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering.
 • Johanna Weichbrodt, leg. arbetsterapeut. 2015 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och utvärdering

Särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning

 • Lisbeth Nilsson, leg. arbetsterapeut, Med Dr. 2011 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning
 • Marita Rosengren, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning
 • Linda Sjödin, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning

Folkhälsa

 • Inga Blomstrand, leg. arbetsterapeut, Filosofie magister. 2009 - särskilt arbetsterapeutisk utvärdering och konsultation/handledning

Arbetsliv och utbildning

 • Iréne Alvarsdotter, leg arbetsterapeut/ergonom. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och utvärdering
 • Ann Andersson, leg. arbetsterapeut.  2011 - särskilt utredning och utvärdering.
 • Malin Hesselstrand, leg arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Ing-Britt Häger, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och utvärdering.
 • Blenda Isaksson-Mettävainio, leg. arbetsterapeut. 2005 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention  
 • Inger Jansson, leg. arbetsterapeut. 2008 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning
 • Christina Johansson. 2013 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Ulrika Liljeholm, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk intervention och konsultation/handledning
 • Birgitta Olofsson, chefsarbetsterapeut. 2003 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och intervention.
 • Helena Paulsson, leg. arbetsterapeut. 2006 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning.
 • Christin Wennersten, leg. arbetsterapeut. 2017 - särskilt arbetsterapeutisk utredning och konsultation/handledning

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2017-05-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.