Hoppa till innehåll

Specialistområde och specialistfunktioner

Specialistbenämningen för arbetsterapeuter består av ett specialistområde och två specialistfunktioner.

Specialistområden

I din ansökan anger du ett av nedan specialistområde, det valda specialistområdet kommer tillsammans med de två specialistfunktioner du väljer att utgöra din individuella utbildningsplan.
De fem definierade områden där arbetsterapeuter är verksamma:

Arbetsliv och utbildning
Området innefattar arbetsterapeutisk verksamhet kopplat till insatser gällande arbets- eller studieförmåga och delaktighet i arbete eller utbildning.

Folkhälsa
Området innefattar arbetsterapeutisk verksamhet på individ-, grupp- och samhällsnivå kopplat till förebyggande åtgärder och hälda.

Habilitering och funktionshinder
Området innefattar arbetsterapeutisk verksamhet som är kopplad till insatser för personer med varaktig funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvård
Området innefattar arbetsterapeutisk verksamhet inom både somatisk och psykiatrisk vård som är kopplad till hälso- och sjukvård.

Äldrevård och äldreomsorg
Området innefattar arbetsterapeutisk verksamhet som är kopplad till vård och omsorg av äldre personer (över 65 år).

Specialistfunktioner

Specialistfunktioner beskriver det arbetsterapeuter gör, och bildar underlag för specialisering. Fyra specialistfunktioner är definierade, två av dessa ska ingå i specialistutbildningen.

Utredning
Omfattar arbetsterapeutisk utredning av individens aktivitetsbehov, resureser och  begränsningar på funktions-, aktivitets- /delaktighetsnivå samt person- och omgiviningsfaktorer.

Intervention
Omfattar olika insatser (förebyggande, förbättrande och kompenserande) utifrån individens aktivitetsbehov på funktions-, aktivitets- /delaktighetsnivå samt person- och omgiviningsfaktorer.

Utvärdering
Omfattar insatser på individ-, grupp, och samhällsnivå, arbetsmetoder och samverkan. Utvärdering inbegriper även kvalitetsutveckling.

Konsultation/handledning
Omfattar insatser riktade till individ, närstående, egen eller annan profession, student samt till andra aktörer.

Läs mer i Specialistordning för arbetsterapeuter samt i Råd och anvisningar.

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Nacka

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2017-10-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.