Hoppa till innehåll

Söka vetenskapliga artiklar

OTSeeker 

OTSeeker är en omfattande databas skapad för och av arbetsterapeuter i syfte att stödja evidensbaserad yrkesutövning. Databasen är fritt tillgänglig och administreras ifrån University of Queensland och the University of Sydney i Australien. Databasen innehåller referenser från mer än 1 000 olika tidskrifter till systematiska översikter och kliniska studier som påvisar effekten av arbetsterapeutiska interventioner. Gå till databasen.

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT)

För dig som är medlem i förbundet finns möjligheten att implemetera forskning i vardagen genom att ta del av artiklar i SJOT, en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi. SJOT utkommer med sex nummer online per år. Som medlem når du dem genom att  logga in på Min sida.

Läs mer om SJOT. 

Ansvarig för sida:

Christina Lundqvist 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utvecklingschef profession

E-post:
Uppdaterad: 2018-06-28

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.