Hoppa till innehåll

Disputerade arbetsterapeuter

Här presenterar vi arbetsterapeuter som disputerat.

Om du är intresserad av att veta mer om en avhandling kan du söka rätt på information på respektive universitet/högskola där avhandlingen finns att hämta.

Vill du inte stå med på listan, kontakta elin.westerberg@arbetsterapeuterna.
Är du disputerad men står inte med? Kontakta elin.westerberg@arbetsterapeuterna.se

Disputerade 2018

 • Frida Lygnegård
  Avhandling:
  Participation in and outside school. Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term conditions. Hälsohögskolan Jönköping, 26 oktober, 2018
 • Linda Sandberg
  Avhandling: Living at home with cognitive impairments - Risks in daily living and support from home care service, Karolinska Institutet, 26 oktober, 2018
 • Mari Broqvist
  Avhandling:
  Asking the public. Citizens' views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare, Linköpings universitet, april, 2018
 • Gärd Holmqvist
  Avhandling: Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa, Högskolan i Halmstad, 2018
 • Suzanne Johansson
  Avhandling: An Individual Enabling and Support model for return to work among persons with affective disorders. Evaluation and implementation of a new model. Lunds universitet, april, 2018
 • Maya Kylén
  Avhandling: Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years, Lund University, 1 juni, 2018

Disputerade 2017

 • Christina Blomdahl
  Avhandling: Painting from Within - Developing and Evaluating a Manual-based Art therapy for Patients with Depression. Göteborgs universitet, 6 oktober, 2017.
 • Marianne Boström
  Avhandling: Vardagslivets aktiviteter - Handlingen som terapeutiskt redskap vid återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder, Örebro universitet, september, 2017
 • Jenny Hultqvist
  Avhandling: Recovery-promoting factors in day centres and Clubhouses for people with psychiatric disabilities. A comparative study, Lunds universitet, 17 februari, 2017.
 • Ann Johansson
  Avhandling: Occupational adaptation in diverse contexts with a focus on persons in vulnerable life situations, Jönköping university, juni, 2017
 • Annika Lind Falk
  Avhandling: Interprofessional Collaboration in Health Care Education and Practice, Linköpings universitet, 20 januari, 2017.
 • Charlotta Ryd
  Avhandling: Technology use among older adults with and without cognitive impairment: exploring relations with daily life occupations and need of support, Karolinska Institutet, 30 november, 2017

Disputerade 2016

 • Emmelie Barenfeld
  Avhandling:
  How to support knowing and doing in promotion of health - Lessons learned from the Promoting Aging Migrants' Capabilities program, Göteborgs universitet, 23 november, 2016.
 • Vedrana Bolic Baric
  Avhandling: Support in school and the occupational transition process: Adolescents and young adults with neuropsychiatric diasabilities.  Linköpings universitet 5 februari 2016.
 • Maria Borgestig
  Avhandling: The impact of gaze-based assistive technology on daily activities in children with severe physical impairments. Linköpings Universitet, 15 januari 2016.
 • Daniela Castro
  Avhandling: Creating opportunities for cultural awareness in occupational therapy: an example from Latin America. Göteborgs universitet, 1 juni 2016.
 • Christina Eriksson
  Avhandling: The process of occupational therapists implementing client-centred ADL intervention in clinical practice, Karolinska Institutet, 16 december, 2016
 • Christina Engstrand
  Avhandling: Hand function in patients with Dupuytren’s disease: Assessment, results & patients’ perspectives. Linköpings universitet, 22 april 2016.
 • Ellinor Larsson
  Avhandling: Att främja sociala aktiviteter och delaktighet bland seniorer: Utforska och utvärdera sociala och internetbaserade arbetsterapeutiska interventioner. Umeå universitet 12 februari 2016.
 • Margit Neher
  Avhandling: Learning Challenges Associated with Evidence-Based Practice in Rheumatology. Linköpings universitet 7 juni 2016.
 • Maria Ranner
  Avhandling: Evaluation and experiences of a client-centred ADL intervention after stroke. Karolinska Institutet 1 april 2016.
 • Iolanda Silva Tavares
  Avhandling: The dynamic nature of participation - Experiences, strategies and conditions for occupations in daily life amongst persons with late effects of polio. Göteborgs universitet 17 mars 2016.
 • Marianne Sirkka
  Avhandling: Hållbart förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team - möjligheter och utmaningar. Luleå Tekniska universitet, 10 juni 2016.
 • Björg Thordardottir
  Avhandling: Home, health and participation for community living people with disability. Lunds universitet, 14 april 2016.
 • Johannes Österholm
  Avhandling: Assessment meetings between care managers and persons living with dementia: Citizenship as practice, Linköpings universitet, 3 juni, 2016.

Disputerade 2015

 • Inger Ahlstrand
  Avhandling:
  Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis. Jönköpings universitet, 18 september 2015.
 • Ann-Sofie Bertilsson
  Avhandling: Evaluation of a client-centred ADL intervention after stroke. Karolinska Institutet, 28 augusti 2015.
 • Cecilia Björklund
  Avhandling: Temporal patterns of daily occupations and personal projects relevant for older persons’ subjective health: a health promotive perspective, Luleå Tekniska Universitet, 10 april, 2015.
 • Peter Bontje
  Avhandling: Unfolding familiarity. Re-occupying daily life among older persons with physical disabilities, in Japan. Karolinska Institutet, 18 september 2015.
 • Annicka Hedman
  Avhandling: Technology use in everyday activities among older adults with mild cognitive impairment - A study of changes over time and views on technology as support. Karolinska Institutet, 22 maj 2015.
 • Erika Johansson
  Avhandling: Active lifestyle all your life: a mulitfactorial group-based falls-prevention programme. Karolinska Institutet, 25 september 2015.
 • Maria Johansson
  Avhandling: Cognitive impairment and its consequences in everyday life. Linköpings Universitet, 10 april 2015.
 • Ann-Charlotte Kassberg
  Avhandling: Förmåga att använda vardagsteknik i aktivitet efter förvärvad hjärnskada - med fokus mot arbete, Luleå Tekniska universitet, 17 april, 2015.
 • Ida Kåhlin
  Avhandling: Delaktig (även) på äldre dar. Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad, Linköpings universitet, 13 februari, 2015.
 • Qarin Lood
  Avhandling: Discovering the capabilities of ageing persons who are born abroad - crossing norms, moving health promotion forward, Göteborgs universitet, 20 februari, 2015.
 • Ulrica Lundström
  Avhandling: Personer som åldras med traumatisk ryggmärgsskada och deras vardagsliv. Luleå Tekniska universitet, 12 juni, 2015.
 • Linda Nordstrand
  Avhandling: Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy and its relation to brain lesion and treatment, Karolinska Institutet, 8 maj, 2015
 • Isabelle Ottenvall Hammar
  Avhandling: Navigating towards a self-determined daily life in old age. Experiences, instrument evaluation and explanatory factors. Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin, 4 juni 2015.
 • Marine Sturesson
  Avhandling: Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan. Umeå universitet, 29 oktober 2015.
 • Magnus Zingmark
  Avhandling: Aktivitetsfokuserade och aktivitetsbaserade interventioner för äldre booende i ordinärt boende: Interventionseffekter i relation till aktivtetsengagemang och kostnadseffektivitet. (Eng titel: Occupation-focused and occupation-based interventions för community-dwelling older people). Umeå universitet, 23 mars, 2015.
 • Kristina Vroland Nordstand
  Avhandling: Goal setting and skills achievements in children with disabilities. Karolinska Institutet, 18 september 2015.

Disputerade 2014

 • Helena Bergström
  Avhandling: Health promotion for adults with intellectual disabilities: Evaluation of a multi-component intervention in community residences, Karolinska Institutet, 9 september, 2014.
 • Christina Ekelund
  Avhandling: Att vara agent i sitt eget liv. Hur självbestämmande kan förstås, uppfattas och utvärderas i en kontext av hemmaboende sköra äldre personer. Göteborgs universitet, mars 2014.
 • Marianne Granbom
  Avhandling: Relocation and residential reasoning in very old age - Housing, health and everyday life, Lunds universitet, 12 december, 2014.
 • Inger Jansson
  Avhandling: On the nature of work ability. Hälsohögskolan i Jönköping, april 2014.
 • Marianne Kylberg
  Avhandling: Assistive Devices in Everyday Life for Very Old People. Use, Non-use and Opportunities for Use, Lunds universitet, 27 november, 2014.
 • Annika Lexen
  Avhandling: Work and psychiatric disabilities - A person, environment and occupation perspective on Individual Placement and Support. Lunds universitet, mars, 2014.
 • Eva-Britt Norberg
  Avhandling: Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt - begränsningar och möjligheter. Umeå universitet, april, 2014.
 • Elisabeth Persson
  Avhandling: Musculoskeletal pain rehabilitation A one-year follow-up of occupational performance, psychosocial functioning and disability. Lunds universitet, april 2014.
 • Cecilia Pettersson
  Avhandling: Powered mobility device use: participation and accessibility, Lunds Universitet, 26 september, 2014.
 • Malin Regardt
  Avhandling: Hand Function Activity LImitation, and Health-Related Quality of Life in Patients with Polymyositis and Dermatomyositis. Karolinska Instititutet, 2014.

Disputerade 2013

 • Cecilia Areberg
  Avhandling: Indiviual Placement and Support (IPS) for persons with severe mental illness - Outcomes of a randomised controlled trial in Sweden. Lund, 5 april, 2013.
 • Monica Bertilsson
  Avhandling: Work capacity and mental health - the phenomena and their importance in return to work. Göteborg, december 2013.
 • Anna Brorsson
  Avhandling: Access to everyday activities in public space - Views of people with dementia. Stockholm 12 september, 2013.
 • Tina Helle
  Avhandling: Housing Accessibility Methodology Targeting Older People - Reliable Assessment and Valid Standards. Lund, 15 mars, 2013.
 • Helen Lindner
  Avhandling: The Assessment of Capacity for Myoelectric Control - Psychometric evidence and comparison with upper limb prosthetic outcome measures, Örebro, oktober 2013.
 • Anneli Nyman
  Avhandling: Togetherness in everyday occupations: how participation in on-going life with others enables change. Luleå, september 2013.
 • Kristina Orban
  Avhandling: The Process of Change in Patterns of Daily Occupations among Parents of Children with Obesity. Lund, 1 mars, 2013.
 • Carina Tjörnstrand
  Avhandling: Engagement in community-based day centres for people with psychiatric disabilities. Lund, 14 december, 2013.
 • Anita Tollén
  Avhandling: Äldre personers dagliga liv och betydelsen av dagrehabilitering. Örebro, 25 januari, 2013.
 • Johanna Wangdell
  Avhandling: Patients' perceived outcomes of tetraplegia hand surgery. Göteborg, 21 februari, 2013.

Disputerade 2012

 • Elisabeth Argentzell
  Avhandling: Experiences of Everyday Occupation among People with Psychiatric Disabilities – Relationships to social interaction, the worker role and day centre attendance. Lunds universitet, 17 januari, 2012.
 • Aileen L. Bergström
  Avhandling: Participation in everyday occupations and life satisfaction in the stroke-caregiver dyad. Stockholm, 29 november, 2012
 • Sofi Fristedt
  Avhandling: Occupational participation through community mobility among older men and women. Jönköping, 12 oktober, 2012.
 • Susanne Gustafsson
  Avhandling: Health-promoting interventions for community-dwelling older adults - Focusing on the concept of frailty and intervention outcome. Göteborgs universitet, 24 februari, 2012.
 • Therese Hellman
  Avhandling: Rehabilitation and everyday life in people with stress-related ill health. Karolinska institutet, 17 februari, 2012.
 • Kajsa Lidström Holmqvist
  Avhandling: Occupational therapy practice for clients with cognitive impairments following acquired brain injury. Örebro, 7 december, 2012.
 • Eva Lindqvist
  Avhandling: Assistive technology as cognitive support in everyday life for persons with dementia or stroke. Karolinska institutet, 14 september, 2012.
 • Ulla Nygren
  Avhandling: Individual Placement and Support (IPS) inom en socialpsykiatrisk kontext. En väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder? Umeå universitet, 1 juni, 2012.
 • Ebba Ossiannilsson
  Avhandling: Benchmarking e-learning in higher education : lessons learned from international projects. Oulo, Finland, 4 december, 2012.
 • Parvin Pooremamali
  Avhandling: Culture, occupation and occupational therapy in a mental health care context – The challenge of meeting the needs of Middle Eastern immigrants. Malmö, 30 maj, 2012.
 • Helena Selander
  Avhandling: Driving assessment and driving behaviour, Jönköping, november 2012.
 • Petra Wagman
  Avhandling: Conceptualizing life balance from an empirical and occupational therapy perspective. Jönköping, 10 februari, 2012.

Disputerade 2011

 • Christina Andersson
  Avhandling: Women's alcohol and drug use. Risk indicators from everyday life and adolscence. Göteborgs universitet, 4 februrai, 2011.
 • Marie Cederfeldt
  Avhandling: Executive dysfunctions in elderly persons with mild stroke. Göteborgs universitet, 17 juni, 2011.
 • Marie Peny Dahlstrand
  Avhandling: To get things done, the challenge in everyday life for chlidren with spina bifida - Quality of performance, autonomy and participation. Göteborgs universitet, 16 september, 2011.
 • Helene Persson Lidström
  Avhandling: Ict and participation in school and outside school activities for children and youts with physical disabilities. Karolinska Institutet, 17 juni, 2011.
 • Maria Lindström
  Avhandling: Promoting agency among people with severe psychiatric disability: Occupation-oriented interventions in home and community settings.Umeå universitet, 16 december, 2011.
 • Camilla Malinowsky
  Avhandling: Managing technology in everyday activities. A study of older adults with dementia, MCI, and no cognitive impairment. Karolinska Institutet, 28 oktober, 2011.
 • Ingegerd Skoglind Öhman
  Avhandling: Participatory methods and empowerment for health and safety work. Case studies in Norrbotten, Sweden. Uleåborgs universitet, 15 december, 2011.
 • Birgitta Wästberg
  Avhandling: Work rehabilitation: Instrument development and women's perceptions of an intervention. Lunds universitet, 12 maj, 2011.
 • Ann-Marie Öhrvall
  Avhandling: Manual Ability Classification System (MACS): development, evaluation and applicability. Karolinska Institutet, 28 oktober, 2011.

Disputerade 2010

 • Ingela Carlsson
  Avhandling: Cold Sensitivity in injured and normal hands. Consequences for daily life. Department of Hand Surgery Malmö-Lund, Skåne University Hospital, Lund University, 12/3-10.
 • Helene Hillborg
  Avhandling: Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukarens och de professionellas perspektiv. Studies from the Swedish Institute for Disability Research, no.34. Örebro universitet, 22/9-10.
 • Michaela Munkholm
  Avhandling: Occupational performance in school settings : evaluation and intervention using the school AMPS. Umeå universitet, december 2010.
 • Åsa Skjutar
  Avhandling: Patient's needs regarding chronic pain rehabilitation and management. Karolinska Institutet, december 2010.
 • Annika Sköld
  Avhandling: Performing bimanual activities in everyday life - experiences of children with unilateral cerebral palsy. Karolinska institutet, oktober 2010.

Disputerade 2009

 • Anna Aldehag
  Avhandling: The effect of hand training in patients with Welander distal myopathy and Myotonic dystrophy type 1. Karolinska Institutet, 9 juni, 2009.
 • Inga-Lill Boman
  Avhandling: New technology and everyday functioning at home for persons with cognitive impairments after acquired brain injury. Karolinska institutet, 23 januari, 2009.
 • Yvonne Daving
  Avhandling: ADL-asessments after stroke: aspects on reliability. The stability between raters, instruments and modes of administration. Göteborgs universitet, 17 april, 2009.
 • Lisa Ekstam
  Avhandling: Changes in everyday life after stroke : Older individuals and couples daily occupations at home during the first year after stroke. Karolinska Institutet, 5 juni, 2009.
 • Anette Erikson
  Avhandling: Rehabilitation in place – Experiences of daily occupations after acquired brain injury. Karolinska institutet, 23 oktober, 2009.
 • Marie Holmefur
  Avhandling: The Assisting Hand Assessment. Continued development, psychometrics and longitudinal use. Karolinska institutet, 30 januari, 2009
 • Gunnel Janeslätt
  Avhandling: TIME FOR TIME; Assessment of time processing ability and daily time management in children with and without disabilities. Karolinska institutet, 6 mars, 2009.
 • Åsa Larsson
  Avhandling: Everyday life amongst the oldest old - descriptions of doings and possession and use of technology. Linköpings universitet, 30/4-2009.
 • Eva Månsson Lexell
  Avhandling: Engagement in occupations in persons with Multiple Sclerosis. Lunds universitet, 27 mars, 2009.
 • Ingela Petersson
  Avhandling: Everyday life and home modification for older adults. Impacts, concepts and instrument development. Karolinska institutet, 6 februari, 2009.
 • Lena Rosenberg
  Avhandling: Navigation Trough Technological Landscapes: Views of people with dementia or MCI and their significant others. Karolinska institutet, 11 september, 2009.
 • Monika Samuelsson
  Avhandling: Dynamic Mechanical Allodynia in Peripheral Neuropathic Pain: Psychophysical Observations. Karolinska institutet, 20 mars, 2009.

Disputerade 2008

 • Ann-Helene Almborg
  Avhandling: Perceived participation in discharge planning and health related quality of life after stroke, Hälsohögskolan i Jönköping,16 maj, 2008.
 • Gerd Andersson Svidén
  Avhandling: Therapeutic aspects of engagement in occupations in the context of day care for older people and patients in palliative care. Karolinska institutet, 14 november, 2008.
 • Mathilda Björk
  Avhandling: Aspects of disability in rheumatoid arthritis - a five year follow-up in the Swedish TIRA project. Linköpings universitet, 5 juni, 2008.
 • Elin Ekbladh
  Avhandling: Return to work. Assessment of Subjective Psychosocial and Environmental Factors. Linköpings universitet, 30 maj, 2008.
 • Susanne Guidetti
  Avhandling: Recapturing self-care after stroke or spinal cord injury: Exploration of experiences and evaluation of a client-centered intervention. Karolinska institutet, 30 maj, 2008.
 • Birgitta Gunnarsson
  The Tree Theme Method. An occupationa therapy intervention applied in outpatient psychiatric care. Lunds universitet, 10 december, 2008.
 • Kristina Holmgren
  Avhandling: Work-related stress in women. Assassment, prevalence, and return to "work". Göteborgs universitet. 12 september, 2008.
 • Yvonne Karlsson
  Avhandling: Att inte vilja vara problem. Social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp. Linköpings universitet, 25 januari, 2008.
 • Christel Leufstadius
  Avhandling: Spending my time - Time use and meaningfulness in daily occupations as perceived by people with persistent mental illness, Lunds universitet, 11 juní, 2008.
 • Marie Lidskog
  Avhandling: Learning with, from and about each other. Interprofessional education on a training ward in municipal care for older persons. Örebro universitet, 14 november, 2008.
 • Charlotte Löfqvist
  Avhandling: Mobility Devices in Everyday Life among Very Old Europeans: Aspect on Use and Changes over Time. Lunds universitet, 26 september, 2008.
 • Ann-Helen Patomella
  Avhandling: Driving ability among people with stroke: Developing assessments and exploring the lived experience. Karolinska institutet, 17 oktober, 2008
 • Sofia Vikström
  Avhandling: Supporting persons with dementia and their spouses´everyday occupations in the home environment. Karolinska Institutet, 25 januari, 2008.

Disputerade 2007

 • Ulrika Bejerholm
  Avhandling: Occupational perspectives on health in people with schizophrenia. Lunds universitet, 16 februari, 2007.
 • Ann Björkdahl
  Avhandling: Stroke rehabilitation: data from a randomized controlled study in the home setting; functioning and costs. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 9 februari, 2007
 • Jurgen Broeren
  Avhandling: Virtual Rehabilitation - Implications for Persons with Stroke. Göteborgs universitet, 28 september, 2007.
 • Gunnel Carlsson
  Avhandling: Mild stroke - consequences in everyday life, coping and life satisfaction. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 23 mars, 2007.
 • Gunilla Eriksson
  Avhandling: Occupational gaps after acquired brain injury: An exploration of participation in everyday occupations and the relation to life satisfaction. Karolinska institutet, 7 december, 2007.
 • Margot Frisk
  Avhandling: Asthma and respiratory symptoms related to the housing environment. Örebro Universitet. 25 maj, 2007
 • Greta Häggblom Kronlöf
  Avhandling: Participation in Evereyday Life. Very Old Persons' Experiences of Daily Occupation, Occupation of Interest and Use of Assistive Devices. Göteborgs universitet, juni 2007.
 • Gunilla Isaksson
  Avhandling: Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter - Erfarenheter från kvinnor med ryggmärgsskada och deras män. Luleå tekniska universitet, 9 november, 2007.
 • Pia Käcker
  Avhandling: Nycklar till kommunikation. Kommunikation mellan vuxna personer med förvärvad grav hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal. Linköpings universitet. 15 mars, 2007.
 • Ulrika Müssener
  Avhandling: ”Encouraging Encounters – experiences of people on sick leave in their meetings with professionals”. Linköpings universitet, 2 mars, 2007.
 • Lisbeth Nilsson
  Avhandling: Driving to Learn. The process of growing consciousness of tool use - a grounded theory of de-plateauing. Lunds universitet, 9 mars, 2007.
 • Maria Prellwitz
  Avhandling: Playground accessibility and usability for children with disabilities. Experiences of children, parents and professionals. Luleå tekniska universitet, 30 november, 2007.
 • Jan Sandqvist
  Avhandling: Development and Evaluation of Validity and Utility of the Instrument Assessment of Work Performance (AWP). Linköpings universitet. 25 september, 2007.
 • Annika Öhman
  Avhandling: Navigating in a changing world: experiences of everyday life from the perspective of persons with cognitive impairment or dementia. Karolinska institutet. 30 mars, 2007.

Disputerade 2006

 • Hanna Arneson
  Avhandling: Enpoverment and health promotion in working life. Institutionen för hälsa och samhälle. Linköpings universitet. 10 februari, 2006.
 • Maria Haak
  Avhandling: Participation And Independence In Old Age - Aspects Of Home And Neighbourhood Environments. Lunds universitet. 15 december, 2006.
 • Birgit Hagsten
  Avhandling: Arbetsterapeutisk träning efter höftfraktur – aktivitetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Karolinska institutet 22 september, 2006.
 • Carita Håkansson
  Avhandling: Engagement in occupations of every day life among women of working age. Indicators of health and stress. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2 mars, 2006.
 • Helena Lindstedt
  Avhandling: Daily occupations in mentally disordered offenders in Sweden, exploring occupational performance and social participation. Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. 13 januari, 2006.
 • Åsa Lundgren Nilsson
  Avhandling: Characteristics of the Functional Independence Measure in patients with neurological disorders. Measurement through rasch analysis. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.16 juni, 2006.
 • Ingeborg Nilsson
  Avhandling: Occupational Engagement among Older People. Evaluation, repertoire and Relation to Life Satisfaction. Umeå Universitet. 13 oktober, 2006.
 • Ingvor Pettersson
  Avhandling: Significance of Assistive Devices in the Daily Life of Persons with Stroke and Their Spouse. Örebro Universitet 2 juni, 2006.
 • Monica Werngren-Elgström
  Avhandling: Deaf Sign Language Users: Prevalence and Aspects of Quality of Life in Old Age. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Lund 28 april, 2006.
 • Ingegerd Wikström
  Avhandling: Leisure Activities in Rheumatiod Arthritis. Associated Facors and Assessment. Lunds universitet. 23 november, 2006.

Disputerade 2005

 • Raymond Dahlberg
  Avhandling: Health and working conditions among low-educated women. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Karolinska institutet, Stockholm. 2 september, 2005.
 • Kajsa Eklund
  Avhandling: A group- and activity-based health promotion program for older persons with visual impairment, a summative evaluation. Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 17 juni, 2005.
 • Annie Hansen Falkdal
  Avhandling: Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete. Viktiga faktorer för tidig bedömning. Samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi, Umeå Universitet. 23 september, 2005.
 • Eva-Lisa Hultberg
  Avhandling: Co-financed collaboration between welfare services - effects on staff and patients with musculoskeletal disorders. Samhällsmedicinska institutionen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 27 maj, 2005.
 • Lena Mårtensson
  Avhandling: Rehabilitation of persons with chronic pain. An approach built on understanding. Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi, Göteborgs universitet. 4 november, 2005.
 • Ingrid Thyberg
  Avhandling: Disease and disability in early rheumatoid arthritis. A 3-year follow-up of women and men in the Swedish TIRA project. Institutionen för molekylär och klinisk medicin, Linköpings universitet. 2 september, 2005.

Disputerade 2004

 • Elisabeth Elgmark
  Avhandling: Mild traumatic brain injuries. The impact of early intervention on late sequelae. Institutionen för klinisk nerurovetenskap, Göteborgs Universitet. 8 oktober, 2004.
 • Agneta Fänge
  Avhandling: Strategies for Evaluation of Housing Adaptations. Accessibility, Usability and ADL Dependence. Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för arbetsterapi. Lunds universitet 19 mars, 2004.
 • Liselotte Hermansson
  Avhandling: Upper Limb Reduction Deficiencies in Swedish Children. Classification, prevalence and function with myoelectric prostheses. Karolinska institutet, Stockholm. 17 december, 2004.
 • Ulla Johansson
  Avhandling: Long-term outcome after brain injury. With focus on return to work, life satisfaction and participation. Samhällsmedicin och Rehabilitering, Arbetsterapi. Umeå Universitet. 10 december, 2004.
 • Maria Larsson Lund
  Avhandling: Living with physical disability. Experiences of the rehabilitation process, occupations and participation in everyday life. Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering; Arbetsterapi. Umeå Universitet. 8 oktober, 2004.
 • Gunilla Liedberg
  Avhandling: Women with fibromyalgia. Employment and daily life. Medicinska fakulteten, Institutionen för nervsystem och rörelseorgan, Avdelningen för arbetsterapi, Hälsouniversitetet, Linköping 21 april, 2004.
 • Gunnel Sandqvist
  Avhandling: Hand function, everyday occupations and wellbeing in individuals with systemich sclerosis. Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för arbetsterapi, Lunds universitet. 17 september, 2004.

Disputerade 2003

 • Evastina Björk
  Avhandling: A Contribution to Insider Action Research applied on Development of Assitive Product. Otto-von-Guernicke Universität i Magdeburg, Tyskland. December 2003.
 • Gunilla Carlsson
  Avhandling: Catching the Bus in Old Age. Methodological Aspects of Accessibility Assessments in Public Transport. Medicinska fakulteten. Lunds universitet. 21/11-02. TA nr 6/03.
 • Ragnhild Cederlund
  Avhandling: Hand-arm vibration syndrome. Consequences for hand function and quality of life. Lunds universitet. 6 december, 2002.
 • Irena Dychawy-Rosner
  Avhandling: Daily Activities among Persons with Developmental Disabilities. Assessment, Staff Expediences, and Caring Dynamics. Lunds universitet. 7 maj, 2003.
 • Lena-Karin Erlandsson
  Avhandling: 101 Women´s Patterns of Daily Occupations. Characteristics and Relationships to Helath and Well-being. Lunds universitet. 18 december, 2003.
 • Gunilla Forsberg-Wärleby
  Avhandling: Spouses of Stroke Patients. Psychological Well-Being and Life Statisfaction. Göteborgs Universitet. 6 december, 2003.
 • Kitty Gahnström-Strandqvist
  Avhandling: Rehabilitation in a Changing Context – Responses, Difficulties and Competence from the View of occupational Therapists and Clients. Karolinska Institutet, 12 juni, 2003.
 • Ann-Britt Ivarsson
  Avhandling: Occupational Performance in Individuals with Severe Mental Disorders. Assessment and Family Burden. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Uppsala universitet, 8 november, 2002.
 • Anders Kottorp
  Avhandling: Occupation-based evaluation and intervention. Validity of the Assessment of Motor and Process Skills when used with persons with mental retardation. Umeå Universitet. 23 maj 2003.
 • Barbro Krevers
  Avhandling: Patient and relative perspectives regarding quality in hospital care for older people: theory and methods. 2003.
 • Eva-Lena Larsson
  Avhandling: Pre- and postoperative evaluation of function and activity in patients with paralytic scoliosis. Linköpings universitet. November, 2003.
 • Carita Nygren
  Avhandling: The Complexity of Geriatric Rehabilitation, A One-Year Follow-up of Client, Varegiver, and Administration Perceptions. Lunds universitet. 23 maj, 2003.
 • Kersti Samuelsson
  Avhandling: Active wheelchair use in daily life – considerations for mobility and seating, Linköpings universietet, 15 november, 2003.

Disputerade 2002

 • Lisbeth Claesson
  Avhandling: Stroke in elderly people. A randomised study of stroke unit care. Evaluation of health care utilisation and costs. Göteborgs universitet. 6 juni, 2002.
 • Gunilla Gosman Hedström
  Avhandling: Daily life after stroke in elderly people. Evaluation of stroke uit care, focusing on daily activities, resource use and costs, assistive devices and health-related quality of life. Göteborgs universitet, 14 juni, 2002.
 • Gun-Marie Hariz
  Avhandling: Stereotactic Surgery in Patients with Parkinson´s Disease and Essential Tremor: Evaluation of activities of daily living and health-related quality of life, Umeå universitet, 7 juni, 2002.
 • Helena Hemmingsson
  Avhandling: Student-Environment Fit for Students with Physical Disabilities. Karolinska Institutet, 30 augusti, 2002.
 • Anette Kjellberg
  Avhandling: Participation – Ideology and Everyday Life. How to understand the experiences of persons with learning disabilities, Linköpings universitet. 18 juni, 2002.
 • Lena Krumlinde
  Avhandling: Aspects of hand function in children with unilateral impairments caused by Brachial Plexus Palsy or Hemiplegic Cerebral Palsy. Karolinska Institutet, 24 maj, 2002.
 • Marie-Louise Schult
  Avhandling: Multidimensional Assessment of People with Chronic Pain. A critical appraisal of the Person, Environment, Occupation model. Uppsala universitet, 26 september, 2002.
 • Ewa Wressle
  Avhandling: Client participation in the rehabilitation process. Linköpings universietet, 5 april, 2002.

Disputerade 2001

 • Inger Berndtsson
  Avhandling: Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller blindhet. Institutionen för Pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet, 18 maj, 2001.
 • Torbjörn Falkmer
  Avhandling: Transport Mobility for Children and Adolescents with Cerebral Palsy (CP). Linköpings universitet. 11 april, 2001.
 • Carin Fredriksson
  Avhandling: Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur ett par-perspektiv. Om anpassningsstrategiers funktionella och sociala innebörder. Svenska Institutet för Handikappvetenskap, Linköpings universitet/Örebro Universitet. 19 oktober, 2001.
 • Maria Müllersdorf
  Avhandling: Needs Assessment in Occupational Therapy. Studies of persons with long-term/recurrent pain.  Uppsala universitet, 2001.
 • Birgitta Sjöqvist-Nätterlund
  Avhandling: Living with Muscular Dystrophy, Illness Experience, Activities of Daily Living, Coping, Quality of Life and Rehabilitation. Uppsala universitet. 23 maj, 2001.
 • Dennis Persson
  Avhandling: Aspects of Meaning in Everydag Occupations and its Relationship to Healthrelated Factors. Lunds universitet. 20 december, 2001.
 • Kajsa-Lena Thundal
  Avhandling: Social conditions and lifestyle among women with alcohol related problems. Göteborgs Universitet. Mars 2001.

Disputerade 2000

 • Birgitha Archenholtz
  Avhandling: Disease Impact and Quality of Life in Rheumatic Diseases. Avdelningen för Reumatologi, Göteborgs Universitet. 14 april, 2000.
 • Anita Björklund
  Avhandling: On the Structure and Contents of Occupational Therapist Paradigms. Empirical studies of occcupational therapy students and occupational therapists views on occupational therapy.  Karolinska Institutet. 14/ april, 2000.
 • Synneve Dahlin Ivanoff
  Avhandling: Development and Evaluation of a Health Education Programme for Elderly Persons with Age-Related Macular Degeneration. Göteborgs Universitet. 8 september, 2000.
 • Berit Dellhag
  Avhandling: Hand Function in Rheumatoid Arthritis. Göteborg Universitet. 17 maj, 2000.
 • Hans Jonsson
  Avhandling: Anticipating, Experiencing and Valuing the Transition from Worker to Retiree, A Longitudinal Study of Retirement as an Occupational Transition. Karolinska Institutet, Stockholm. 5 april, 2000.
 • Margareta Lilja
  Avhandling: Elderly Disabled Persons living in the Home Setting, Aspects of Activities in Daily Life. Karolinska Institutet, Stockholm. 1 september, 2000.
 • Birgitta Rosén
  Avhandling: The sensational hand. Clinical assessment after nerve repair. Lunds Universitet. 16 november, 2000.
 • Anna-Lisa Thorén-Jönsson
  Avhandling: Adaptation and ability in daily occupations in people with poliomyelitis sequelae. . Göteborgs Universitet. December 2000.

Disputerade 1999

 • Britta Löfgren
  Avhandling: Rehabilitation of old people with stroke. Outcome prediction and long-term follow-up. Umeå universitet. 29 maj, 1999.

Disputerade 1998

 • Kerstin Tham
  Avhandling: Unilateral Neglect; Aspects of Rehabilitation from an Occupational Therapy Perspective. Karolinska Institutet, 27 november, 1998.

Disputerade 1997

 • Anna-Lena Bellner
  Avhandling: Professionalization and Rehabilitation. The case of Swedish occupational and physical therapists. Linköpings universitet. 6 november, 1997.
 • Lena Haglund
  Avhandling: Occupational therapy assessment in general psychiatric care. Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.
 • Susanne Iwarsson
  Avhandling: Functional Capacity and Physical invironmental Demand. Exploration of Factors Influencing Everyday Activity and Health in the Elderly Population. Lunds universitet. 21 mars, 1997.
 • Hans Samuelsson
  Avhandling: Visuospatial Neglect: Attentional Deficits and Anatomical Correlates. Göteborgs Universitet, 12 september, 1997.

Disputerade 1996

 • Mona Eklund
  Avhandling: Occupational Group Therapy in a Psychiatric Day Care Unit for Long-Term Mentally Ill Patients. Ward Atmosphere, Treatment Process, and Outcome. Lunds Universitet. 20 december, 1996.
 • Ulla Nordenskiöld
  Avhandling: Daily activities in women with rheumatoid arthritis. Göteborgs Universitet. 17 december, 1996.
 • Louise Nygård
  Avhandling: Everyday Life with Dementia. Karolinska Institutet, Stockholm. 31 maj, 1996.

Disputerade 1995

 • Chris Henriksson
  Avhandling: Living with fibromyalgia - a study of the consequences for daily activities. Institutionen för omvårdnadsforskning, 28 april, 1995.
 • Margareta Lindberg
  Avhandling: On Functions, Abilitities and Quality of Life after Subarachnoid Haemorrhage. Occupational therapy aspects. Umeå universitet. 15 december, 1995.
 • Ulla Sonn
  Avhandling: Longitudinal studies of dependence in daily life activities among the elederly. Göteborgs Universitet. 29 maj, 2002.
 • Kristina Törnquist
  Avhandling: Att fastställa och mäta förmåga till dagliga livets aktiviteter (ADL), en kritisk granskning av ADL-instrument och arbetsterapipraxis. Göteborg universitet. 7 juni, 1995.

Disputerade 1994

 • Ann-Christin Eliasson
  Avhandling: Sensorimotor control and human precision grip: aspects of normal and impaired development. Karolinska Institutet, 2 november, 1994.
 • Staffan Josephsson
  Avhandling: Everyday Activities as Meeting-Places in Dementia. Karolinska Institutet. 11 juni, 1994.

Disputerade 1993

 • Gunilla Svidén
  Avhandling: Exploring Sensitivity to Nonverbal Communication in Controlled Settings. Methodological considerations. Tema Kommunikation. Linköpings universitet. 6 april, 1993.

Disputerade 1992

 • Lena Borell
  Avhandling: The Activity Life of persons with a dementia disease. Geriatriska Institutionen, Karolinska Institutet, 1992.
 • Inga-Britt Bränholm
  Avhandling: On Life Satisfaction, Occupational Roles and Activity Preferences. Occupational Therapy Aspects. Umeå universitet, 1992.

Disputerade 1982-1988

 • Birgitta Bernspång
  Avhandling: Concequences of Stroke. Aspects of Impairments. Disabilities and Life Satisfaction with special emphasis on Perception and on Occupational Therapy. Rehabiliteringsmedicinska Institutionen, Umeå universitet, 1987.
 • Birgitta Lundgren-Lindquist
  Avhandling: Functional Capability in 79-Year Old Women and Men. Medicinsk Rehabilitering, Göteborg, 1982.
 • Ingrid Söderback
  Avhandling: Training intellectual functions in patients with acquired brain damage. Karolinska Institutet, Stockholm, 1988.

 

Är det någon disputerad/avhandling du saknar kan du gärna höra av dig.

Ansvarig för sida:

Carita Nygren 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2016-07-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.