Hoppa till innehåll

Forskarutbildning

Arbetsterapeuter kan genomgå forskarutbildning och avlägga doktorsexamen genom att de utöver sin arbetsterapeututbildning genomgår så kallad överbryggande utbildning. Därmed kan de antas till forskarutbildning vid institutioner med näraliggande ämnen inom olika fakulteter.

Doktorander

Utbildnings- och forskningsrådet har som uppgift att samla Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar som bedriver doktorandstudier och ger möjligheter till att diskutera teorier och forskningsmetoder. Sveriges Arbetsterapeuter anordnar regelbundet doktoranddagar, dagar för kunskapsbyte.

Disputerade

Lista över disputerade arbetsterapeuter. Om du är intresserad av att veta mer om en avhandling kan du söka information på respektive universitet/högskola där avhandlingen är gjord.

Ansvarig för sida:

Carita Nygren 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2013-05-29

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.