Hoppa till innehåll

Arbetsterapeuters grundutbildning

Att utbilda sig till arbetsterapeut tar tre år på högskola/universitet. Utbildningen leder både till arbetsterapeutexamen och kandidatexamen.

Om grundutbildningen

Här kan du studera till arbetsterapeut

Om grundutbildningens innehåll

Utbildningen består av olika ämnen i arbetsterapi, medicin och samhälls- och beteendevetenskap. Huvudämnet är arbetsterapi och studierna handlar om att förstå och förklara individens aktivitetsförmåga i olika miljöer och dess samband till hälsa och ohälsa. Psykologi och pedagogik ingår bland annat i de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena och anatomi och sjukdomslära är en del av de medicinska kurserna.

Olika pedagogiska arbetsformer ingår i utbildningen och du får arbeta utifrån yrkesmässiga frågeställningar. En del av utbildningen är också placerad vid arbetsterapiverksamheter inom sjukvård och samhälle. I slutet av utbildningen får du genomföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Grundläggande kunskaper

Sveriges Arbetsterapeuters dåvarande utbildnings- och forskningsråd har tillsammans med sakkunniga tagit fram grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor vid förskrivning av hjälpmedel och vid bostadsanpassning som bör återspeglas i lärandemålen i arbetsterapeutprogrammet. Dokumenten kan ses som vägledning för vad som studenten bör kunna efter avslutad grundutbildning.

Utvecklings- och karriärsmöjligheter

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom många olika verksamhetsområden, där du har stora möjligheter till utveckling. Som arbetsterapeut kan du även bli hjälpmedelskonsulent, chef, utredare, utvecklare, handledare, lärare och forskare.

När grundutbildningen är avklarad kan du läsa vidare och avlägga magisterexamen i arbetsterapi. Därefter kan du välja att gå specialistutbildning inom arbetsterapi. Det finns ävenutbildning på avancerad nivå för arbetsterapeuter med möjlighet att avlägga master-, licentiat- och doktorsexamen.

Ansvarig för sida:

Carita Nygren 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.