Hoppa till innehåll

Utbildning och forskning

Av förbundets cirka 10 000 medlemmar har ungefär 140 disputerat, ett 15-tal är professorer i ämnet, ett 60-tal är doktorander, ett 70-tal är specialistarbetsterapeuter och nästan 1 000 är studenter.

Arbetsterapeututbildningen finns på åtta olika lärosäten i Sverige: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska institutet i Stockholm, Linköpings universitet (Norrköping), Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Vår studentorganisation arbetar med att vidareutveckla utbildningen och kräva sin rätt att utöva inflytande över sin utbildning.

Programansvariga från arbetsterapeututbildningarna och Sveriges Arbetsterapeuterna träffas två gånger per år för diskutera viktiga frågor som rör arbetsterapeututbildningen i Sverige.

Efter tre års studier kan arbetsterapeuter ansöka om legitimation men kan också välja att fortsätta läsa på masternivå samt forskarnivå.

Förbundet anordnar doktoranddagar för att samla medlemmar som bedriver doktorandstudier. Detta är ett forum för kunskapsutbyte, stöd och möjlighet att diskutera teorier och forskningsmetoder.

Förbundet samlar forskande arbetsterapeuter till ett Vetenskapligt forum i samband med Arbetsterapiforum. 

Sveriges Arbetsterapeuter har också en stipendiefond. Medlen ur fonden kan användas för forskning och vidareutbildning inom arbetsterapins arbetsområden.

Förbundet erbjuder en specialistutbildning för arbetsterapeuter utifrån de allt större krav som vården ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering. Förbundet specialistråd vägleder i upprättande av individuell utbildningsplan, ekvivalerar kurser, anordnar den avslutande delkursen inom specialistutbildningen samt utfärdar specialistbehörighet.

För att stöjda forskningen inom arbetsterapi är Sveriges Arbetsterapeuter delägare i den stiftelse som utger den vetenskapliga tidskriften the Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

För att sprida den arbetsterapeutiska forskningen och utvecklingen, anordnar förbundet vartannat år Arbetsterapiforum som också är en viktig mötesplats för Sveriges Arbetsterapeuter.

Vid förbundets fullmäktige 2012 antogs en utbildnings- och forskningsproposition som finns att läsa under Förbundet tycker.

Ansvarig för sida:

Carita Nygren 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.