Hoppa till innehåll

Vinnare kvalitetsutmärkelse 2017

Vinnare av kvalitetsutmärkelse 2017

Kvalitetsutmärkelsen 2017 tilldelades Arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting för sitt utvecklingsarbete ” Ökad delaktighet genom målgruppsanpassat material inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm”.

Om projektet

Arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin har i arbetet riktat in sig på barn och ungdomar med särskilda behov. Arbetet startade som ett projekt där arbetsterapeuten var ny yrkesgrupp med i teamet för att utveckla det kognitiva stödet. Det ledde efter projekttidens slut fram till ett utvecklat arbetssätt och en permanentad verksamhet med arbetsterapeuter på varje BUP-enhet. Genom att tydliggöra arbetsterapeutens roll inom barn och ungdomspsykiatrin när det gäller att bedöma behov av kognitivt stöd har det bidragit till en ökad personcentrering i verksamheten. Genom tidiga individuella insatser och kognitivt stöd skapas förutsättningar för jämlik hälsa. 

Juryn vill särskilt lyfta fram:

  • Tillvägagångssättet är tydligt beskrivet
  • Arbetsterapeutens roll är tydligt beskriven
  • Kvantitativa och kvalitativa resultat finns redovisade och bygger på personcentrering och delaktighet
  • Rutiner för utvärdering har tagits fram och är inbyggda i arbetsterapiprocessen
  • Både barns och föräldrars perspektiv tas in i personcentreringen
  • Arbetssätt och utvärdering fungerar i arbetsterapipraxis och är ett viktigt exempel för spridning till andra verksamheter

Kontaktperson på landstinget är Helena Donnerfjord, 08 514 522 36, helena.donnerfjord@sll.se. Ta del av deras ansökan och projektbeskrivning samt slutrapport kognitivt stöd.

 

Hedersutnämnanden

Hedersomnämnden tilldelades följande verksamheter:

Arbetsterapi- och dietistenheten, Specialistvård Gävle och Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg för arbete med att utveckla stroke- och neurorehabteam ”Förbättringsarbeten för utveckling av personcentrerad vård från 2008 – tillsvidare”

Arbetsterapienheten, Sunderby sjukhus, Luleå för sitt arbete ”Personcentrerad arbetsterapi i ständig förbättring”

Båda dessa verksamheter visar på:

  • Ett väldefinierat fokus på patientdelaktighet och personcentrering i arbetet.
  • Ett långsiktigt och systematiskt arbete för att uppnå, upprätthålla och att ha kontinuitet i kvalitetsarbetet.     

Tidigare års vinnare

Läs mer om tidigare års vinnare av förbundets kvalitetsutmärkelser och ta del av deras material här. 

Ansvarig för sida:

 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter


Uppdaterad: 2017-10-16

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.