Hoppa till innehåll

Vinnare tidigare år

Här presenteras tidigare utdelade Kvalitetsutmärkelser.

Kvalitetsutmärkelse 2013

Vid At-forum 24 april 2013 tilldelades arbetsterapeuterna vid Arbetsterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm FSAs kvalitetsutmärkelse 2013 i kategorin 4-fler arbetsterapeuter.

Motivering till kvalitetsutmärkelse 2013

Arbetsterapikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, har:

 • Arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten. Exempel är: ”Arbetsterapiprogram för stroke, Karolinska Universitetssjukhuset”, ”Arbetsterapiprogram för barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus”, ”Arbetsterapiprogram för onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset”, ”Arbetsterapiprogram Reumatoid Artrit, Karolinska Universitetssjukhuset”, ”Arbetsterapiprogram inom vårdkedjan för personer med ryggmärgsskador i Stockholms län”.
 • Patientens delaktighet i utredning och intervention mäts som en del i en årlig patientnöjdhetsenkät.

I Arbetsterapeuten nr 4 2013 kan du läsa mer om Karolinska Universitetssjukhusets kvalitetsarbete. Du kan också ta del av delar av deras ansökan i den sammanställda rapporten Kvalitetsutmärkelse 2013.

2011

Vid At-forum den 6 april delades 2011 års kvalitetsutmärkelse för bästa arbetsterapeutiska verksamhet utifrån FSAs kvalitetsindikatorer ut (i kategorin 4 eller fler arbetsterapeuter). Det gick till arbetsterapeuterna vid arbetsterapienheten (område 3) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Motiveringen till utmärkelsen 2011

Arbetsterapienheten (område 3) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg har:

 • en årlig verksamhetsplan med mätbara mål
 • en verksamhetsrapport där måluppfyllelsen redovisas
 • arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten.
  Exempel är ett ”Arbetsterapiprogram vid höftplastik”, Vårdprogram - Sjukgymnastik och Arbetsterapi vidbrännskador”, Rutiner vid sjukgymnastik och arbetsterapeutisk rehabilitering efter radiusfraktur”.

Material från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I rapporten, som finns att ta del av under Relaterade dokument, finns en självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, och några exempel på arbetsterapiprogram.

Frågor om materialet besvaras av Marie Erickson, e-post: marie.erickson@vgregion.se eller Gunilla Christiansson, e-post: gunilla.christiansson@vgregion.se

Kvalitetsutmärkelse 2009

Vid At-forum den 6 maj delades 2009 års kvalitetsutmärkelse för bästa arbetsterapeutiska verksamhet utifrån FSAs kvalitetsindikatorer ut (i kategorin 4 eller fler arbetsterapeuter). Det gick till arbetsterapeuterna vid arbetsterapienheten vid Sunderby sjukhus, Luleå.

Motiveringen till utmärkelsen 2009 lyder

"Arbetsterapienheten vid Sunderby sjukhus, Luleå har:

en årlig verksamhetsplan med mätbara mål och verksamhetsrapport där måluppfyllelsen redovisas arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten. Exempel är ett generelltarbetsterapiprogram samt arbetsterapiprogram för reumatoid artrit, total höftleds-plastik och traumatiska hjärnskador.

Rutiner med mål och måluppfyllelse finns beskrivna för:

 • patientens delaktighet i utredning och intervention
 • användning av FSAs klassifikation av arbetsterapeutiska åtgärder
 • redovisning av resultat till remittent och samverkansparter
 • avseende utredning och intervention på individ nivå
 • patientdokumentation enligt ARTUR
 • regelbunden granskning av patientdokumentationen"

Material från Sunderbyn

I rapporten finns en självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, arbetsterapiprogram och rutindokument.

Frågor om materialet besvaras av Ines Nilsson, e-post ines.nilsson@nll.se eller Marianne Sirkka, e-post marianne.sirkka@nll.se.

Ansvarig för sida:

Christina Lundqvist 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.