Hoppa till innehåll

Ansök till vår kvalitetsutmärkelse

Har ni utvecklat verksamheten på er arbetsplats med fokus på personcentrering? Välkommen att söka kvalitetsutmärkelsen för 2019. Sista ansökningsdag är den 6 december.

Utmärkelsen tilldelas verksamhet som arbetat med att förbättra och bidra till en ökad personcentrering i de verksamheter där de arbetar.

Vem kan söka?

Både mindre som större verksamheter kan söka. Det som är viktigt är att själva förbättringsarbetet har ett fokus på personcentrering och att arbetsterapeutens bidrag i arbetet kan beskrivas.  Tänk på att resultatet av förbättringsarbetet behöver vara tydligt beskrivet i ansökan. Exempelvis att det finns mätningar före och efter förbättringsarbetets start som visar på en förbättring.

Du/ni som vill söka kan gör det genom att fylla webbansökningsblanketten nedan. Ett tips är att skriva ut frågorna och samla dessa i ett Word-dokument som man kan fylla i och kan klippa och klistra från. 

Frågor att besvara vid ansökan:

 • Förbättringsarbetets namn
 • Sökanden och kontaktperson
 • Arbetsplats och arbetsplatsadress
 • Tidsperiod för förbättringsarbetet
 • Personer som arbetat med förbättringsarbetet och arbetsterapeutens/arbetsterapeuternas roll i arbetet
 • Bakgrund och lokalt problem (max 2000 tecken):
 • Syfte och mätbart mål med förbättringsarbetet (max 300 tecken)
 • Tillvägagångssätt i förbättringsarbetet (max 2000 tecken)
 • Vad berör personcentrering och personens delaktighet i förbättringsarbetet (max 500 tecken)?
 • Vilka mätbara resultat har uppnåtts (ange helst hur det var före och resultat efter förbättringen, max 1000 tecken)?
 • Vad har ni lärt er som ni vill dela med er till andra (max 500 tecken)?
 • Det är också möjligt, men inte obligatorisk, att bifoga bilagor för att styrka ansökan. Filen skickas separat, instruktion för det finns i webbansökan. 

Klicka här för att komma till webbansökan

Ta del av Sveriges Arbetsterapeuters information om hur vi hanterar inkomna personuppgifter på ett säkert sätt. Vid ansökan får du fylla i ett godkännande innan du kan skicka in.

Jury

Insända ansökningar bedöms av en jury med representanter från professionsstrategiskt råd, brukarråd och expertpanelen.  Beslut fattas av förbundsstyrelsen och tillkännages i februari/mars.

Bedömningskriterier

Juryn kommer att ta ställning till inkomna ansökningar utifrån följande kriterier:

 • Att bakgrund, problem, mål och tillvägagångssätt finns tydligt beskrivet
 • Att det finns mätbara resultat och förbättringar som redovisas/beskrivs
 • Att arbetet har en tydlig koppling till arbetsterapi
 • Att arbetet har en tydlig koppling till personcentrering och personens delaktighet
 • Intresse för spridning till andra verksamheter
 • Grad av nytänkande

Genom att skicka in din/er ansökan samtycker ni till att uppgifterna får användas av Sveriges Arbetsterapeuter.

Pris

1:a pris: 10 000 kr
2-3 pris är hedersomnämnaden. 

Frågor

Frågor om kvalitetsutmärkelsen besvaras av Christina Lundqvist, christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se eller tel 08 507 488 94. 

Om kvalitetsutmärkelsen

För att kunna uppnå en god och säker arbetsterapi behöver vi arbeta med kvaliteten på arbetsterapins insatser och tjänster. I förbundets kvalitetspolicy står beskrivet vad kvalitet i arbetsterapi är och ett antal kvalitetsindikatorer för att mäta detta finns fastställda. I policyn finns också förbundets utmärkelse för kvalitetsutveckling omnämnd som ett ansvar som Sveriges Arbetsterapeuter har.

Ansvarig för sida:

Christina Lundqvist 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2016-10-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.