Hoppa till innehåll

Informationsöversikt - PRPP, ReDO™

PRPP

Det finns två kurser i PRPP, The Assessment Course, som är grundkursen och The Intervention Course, som är en fortsättningskurs. För att gå The Intervention Course måste man ha gått The Assessment Course. Kursledarna, Judy Ranka och Chris Chapparo, kommer från Australien och kursen hålls på engelska. En del av kursmaterialet är översatt till svenska men största delen är på engelska.

Sveriges Arbetsterapeuter har svårt att påverka hur ofta vi kan hålla kurserna. Hittills har vi gett i snitt två kurser per år (förlagda direkt efter varandra). Ibland två grundkurser och ibland en grundkurs och en fortsättningskurs.
Söktrycket till grundkursen är större än till fortsättningskursen.

Intresseanmälan

Vill du få information om nästa PRPP-kurs kan du skriva upp dig på vår intresselista. Detta ger ingen förtur till kursplatserna utan är endast en informationskanal.

Anmälan/antagning

Tyvärr är det så att bara en liten del av alla som vill kan ges möjlighet att gå kursen. Väntelistorna brukar vara väldigt långa och kurserna fylls ofta inom tio minuter efter att anmälningarna öppnar. Väntetiden att få gå är lång.

Vi på Sveriges Arbetsterapeuter är medvetna om problemet men har i dagsläget ingen bra lösning på problemet. Tyvärr har vi inte lyckats få till en hållbar lösning för att utbilda svenska utbildare, som vi tidigare hoppats och planerat för. En av huvudanledningarna är att Judy Ranka och Chris Chapparo inte har möjlighet att komma till Sverige för att hålla i en sådan utbildning under 2017 eller 2018.

Kursavgift

Kursavgiften beräknas inför varje kurs och varierar lite beroende på flygpriser och andra dagsaktuella variabler. Hittills har kursavgiften legat på knappt 9 000 kronor exklusive moms. Icke medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift. Med reservation för att priset kan komma att ändras.

Intresselista

Vill du få information om nästa PRPP-kurs kan du skriva upp dig på vår intresselista. Detta ger ingen förtur till kursplatserna utan är endast en informationskanal.

Frågor

Har du frågor som inte besvaras här ovan, hör av dig till kurser@arbetsterapeuterna.se

 

ReDO™

Från och med 2015 har kurserna i Vardagsrevidering bytt namn till ReDO™ och kurserna kommer att ges inom Sveriges Arbetsterapeuters kursverksamhet.

Certifiering av ReDO™ för tidigare Vardagsreviderare

Har du tidigare gått Vardagsrevidering och vill certifiera dig enligt ReDO™-metoden är det möjligt. Du får då gå på en certifieringsdag tillsammans med en grupp som har gått kurs i ReDO™. Du ska göra en certifieringsuppgift innan kursdagen och skicka in till Sveriges Arbetsterapeuter. På plats kommer du att få manual och bildspel för patienter för ReDO™ Originalmetoden och för ReDO™ Primärvård.
Certifieringsdagen kostar 3 600 kronor, exklusive moms, inklusive personlig återkoppling på certifieringsuppgiften, kursmaterial, lunch och fika. Icke medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift.

Kontaka Kurser@arbetsterapeuterna.se för information om nästa möjliga datum.

Uppdragsutbildning ReDO™

Om det gäller uppdragsutbildning, vänligen kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se

Ansvarig för sida:

Elin Westerberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kursadministratör

E-post:
Uppdaterad: 2016-06-01

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.