Hoppa till innehåll

Antagning och regler för avbokning

Sveriges Arbetsterapeuter har en omfattande kursverksamhet för arbetsterapeuter. Med fortbildning kan yrkesgruppen upprätthålla sin kompetens. Förbundet ser det därför som en viktig del i sin verksamhet att kunna erbjuda sina medlemmar kurser och seminarier.

Antagning

Så fort en kurs har nått upp till miniantal deltagare så skickas en bekräftelse ut till dem som anmält sig. Till våra kurser prioriteras i första hand medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. Icke medlem får antagningsbesked senast sex veckor innan kursdatum. Med medlem avses att man, vid anmälningstillfället, är medlem i förbundet. Vänligen notera att det kan ta några dagar från det att man anmäler medlemskap tills det att medlemskapet går igenom. Bli medlem.

Vi går efter principen "först till kvarn" på anmälningar (med undantag att medlemmar prioriteras). Sex veckor innan kursdatum släpps icke medlemmar på i den ordning som de anmält sig.

Reservlista

Kommer du inte med på kursen utan blir satt på reservlista så kontaktas du direkt när en plats blir ledig. Vi har tyvärr inte möjlighet att hålla alla på reservlistan uppdaterade med vilken plats på listan man har.

Avbokning

Har du anmält dig till en kurs och får förhinder, hör av dig så snart som möjligt till kurser@arbetsterapeuterna.se.

För våra kurser gäller följande:

  • Vid avbokning som görs 7-14 dagar före kurstillfället uttages en avgift på 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället betalas hela kursavgiften. Om läkarintyg skickas in återbetalas 50 % av kursavgiften.

Byte av kursdeltagare

Kursplatserna är personliga och den person som anmält sig är den som innehar platsen. Skulle något hända, till exempel att du blir sjuk och din arbetsgivare vill skicka en annan person, så är det möjligt men måste meddelas oss innan kursen.  Skulle ersättaren inte vara medlem i Sveriges Arbetsterapeuter debiteras eventuell mellanskillnad i deltagaravgift. Finns det en reservlista till kursen med medlemmar på, och den som ska ersätta sjuk deltagare inte är medlem, går det inte att byta deltagare, då prioriterar vi medlemmar på reservlistan.

Medlemspris/Att bli medlem

Olika kurser fylls upp olika fort och därför sker antagningen ibland snabbt efter att att en kurs öppnat upp för anmälan. Vi kontrollerar medlemskap i samband med antagningen, för att få tillgodaräkna sig fördelarna med medlemskapet, lägre kurspris och prioriterad plats, gäller därför att man är medlem när man anmäler sig.

Bli medlem.

Aktuella kurser

Se vår kurssida för mer information om vilka kurser som förbundet ger och aktuella datum.

Frågor

Vid frågor angående antagning, avbokning eller byte av kursdeltagare, kontakta oss gärna: kurser@arbetsterapeuterna.se 

Ansvarig för sida:

Elin Westerberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kursadministratör

E-post:
Uppdaterad: 2017-09-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.