Hoppa till innehåll

Kompetensbeskrivningar

I Sveriges Arbetsterapeuters vision är kunskapsbaserad arbetsterapi en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. I förbundets strävan mot att realisera denna vision är det av stor betydelse att vi kan beskriva och kommunicera den kompetens som professionen besitter. Därför har vi tagit fram kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter.

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter publicerades 2001 av Socialstyrelsen, men sedan 2013 ingår inte att upprättahålla och utveckla dem i myndighetens ansvar. Sveriges Arbetsterapeuter har därför beslutat att ta ansvar för kompetensbeskrivningarnas fortlevnad och utveckling.

Syftet med kompetensbeskrivningarna är att tydliggöra för arbetsgivare, politiker och allmänhet vilka krav på kompetenser som kan ställas på arbetsterapeuten i dennes professionsutövande. De ska ses som ett levande dokument som kommer att behöva uppdateras och revideras kontinuerligt.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2016-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.