Hoppa till innehåll

Professionen

Professionsfrågor är en viktig del av förbundets verksamhet för att stärka medlemmarna i deras yrkesutövning och medverka till utveckling av arbetsterapi.

Här är en översikt över vad förbundet jobbar med just nu på professionssidan. 

Arbetsterapi och äldre

  • Omslagsbild Ett bra liv för äldreVad är egentligen ett bra liv för äldre? I skriften Bra liv för äldre presenterar förbundet tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening och Fysioterapeuterna goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat - klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Rehabilitering inom kommunal hälso- och sjukvård

Arbetsterapi och kvalitetsregister

  • PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system med kvalitetsindikatorer som en arbetsgrupp som flera professionsorganisationer samarbetar kring. Ett första set av indikatorer för rehabilitering har tagits fram. Läs mer om dessa på SKL:s hemsida. Kontaktperson: Christina Lundqvist, 08-507 488 94.
  • Forum för lärande och erfarenhetsutbyte samlar arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är aktiva i nationella kvalitetsregister i styr-, referens- eller arbetsgrupper. Forumet hålls tillsammans med Fysioterapeuterna. Kontaktperson: Christina Lundqvist, 08-507 488 94.
  • Personcentrerad rehabilitering (COPM) för äldre i Senior Alert, läs mer i Arbetsterapeuten.

Personcentrering inom arbetsterapi

  • Omslag personcentreringSkriften Personcentrering inom arbetsterapi  handlar om hur arbetsterapi kan bidra till personcentrering inom hälso- och sjukvård och kan användas för att informera andra professioner och beslutsfattare. 


Arbetsterapi och säker vård

  • Säker vård omslagSveriges Arbetsterapeuter är medarrangörer till den nationella Patientsäkerhetskonferensen hösten 2018. Läs mer om konferensen här. 
  • Sveriges Arbetsterapeuter har tillsammans en fem andra professionsorganisationer tagit fram skriften Säker vård. Den vänder sig både till studenter och kliniskt verksamma och handlar om kärnkompetensen säker vård. 


Arbetsterapi i skolan

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.