Hoppa till innehåll

Södermanland

Hej alla därute i vår krets!

Nu har handlingarna inför fullmäktige kommit ut på Sveriges Arbetsterapeuters hemsida, du hittar dem på Min sida. Det är viktigt att alla tar sig tid att läsa igenom och kommer med kommentarer på de olika delarna i materialet. Fullmäktige äger rum den 15-16/11. Eftersom vi har haft avhopp från delegater så har vi gjort några nyval. De som åker på fullmäktige är Ann Engstrand, Eva Ivenäs och Jenny Dahlgren. Jenny är nyvald och arbetar som arbetsterapeut i hemsjukvården i Nyköpings Kommun. Vi har även en nyvald suppleant för Jenny som heter Therese Andersson. Therese arbetar på arbetsförmedlingen i Nyköping. Ett stort tack till er båda som kan ställa upp med relativt kort varsel.

Det är viktigt för oss som ska åka, att vi har klart för oss vad medlemmarna i länet tycker. Fullmäktige är ju till för att arbetet i vårt förbund ska bli så demokratiskt som möjligt. Vi vill gärna höra era kommentarer och åsikter. Skicka till oss via vår gemensamma mailadress: sormlandskretsen@arbetsterapeuterna.se

Tack för dina åsikter.

/Styrelsen

Intresserad av ett förtroendeuppdrag?

Sedan en tid tillbaka så finns det varken ombudsman för landstingen eller för kommunerna i Sörmland. Vi söker med ljus och lykta efter personer som är intresserade av detta uppdrag. Känner du att du kan tänka dig uppdraget eller önskar få vidare information, mejla till sormlandskretsen@arbetsterapeuterna.se

Ansvarig för sida:

Ann Engstrand 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Ordförande Sörmlandskretsen

E-post:
Uppdaterad: 2018-11-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.