Hoppa till innehåll

Kronobergs kretsorganisation

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande Magnus Aldebert, vice ordförande/kretskommunikatör Birgitta Gunnarsson, sekreterare Rebeca Lundkvist, kassör Lina Karlsson och övrig ledamot Monica Svensson. Dessutom deltar lokal ombudsman Ylva Karlman som adjungerad ledamot.

Ordföranden och styrelseledamöter väljs på årsmötet. Övriga uppdrag fördelas på det första konstituerande styrelsemötet. Som invald i styrelsen väljs man på två år. 

Styrelsens uppdrag består i att leda det fackliga arbetet under verksamhetsåret. Styrelsen träffas ungefär åtta-tio gånger per år och diskuterar aktuella frågor och planerar gemensamma medlemsaktiviteter. Återkommande aktiviteter är Arbetsterapins dag, årlig kretsdag och årsmötet.

Vill ni kontakta någon i styrelsen, eller någon av de ombud som finns i kommun och landsting hittar ni dem under Kronobergskretsens kontaktuppgifter.

Har du blivit fackligt ombud på din arbetsplats?

Kontakta styrelsens ordförande Magnus Aldebert (kontaktuppgifter hittar du under sidan Kronobergskretsens kontaktuppgifter). Han sköter om det papper gällande LFF (Lagen om facklig förtroendeman) och § 2 kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF 76/LAFF 76, som ska skickas in till arbetsplatsen. Magnus sköter även om att meddela Sveriges Arbetsterapeuter centralt, så att man inte går miste om facklig information från Sveriges Arbetsterapeuter. 

Ansvarig för sida:

Birgitta Gunnarsson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kretskommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2015-10-16

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.