Hoppa till innehåll

Kalmar

Välkommen till Kalmarkretsens lokala hemsida!

Information från kretsens arbetsmiljöstrateg

Hej! 

Jonna Ljung, heter jag och är Kalmarkretsens arbetsmiljöstrateg. Jag fick våren 2018 äran att ta mig an uppdraget, och kom tillbaka till arbete efter föräldraledighet i september och ska nu börja ta tag i mitt uppdrag.  

Vad innebär då mitt uppdrag?

Jag ska arbeta för kretsens samordning kring arbetsmiljö. Ett uppdrag som utvecklas i samverkan med kretsstyrelsen och anpassas efter våra lokala förutsättningar och behov. Utgångspunkten för uppdraget är följande: 

  • Hålla mig ajour med vad som händer inom arbetsmiljöområdet generellt.

  • Följa medlemmarnas arbetsmiljösituation i kretsen.

  • Fungera som en länk mellan kretsen och förbundskansliet i arbetsmiljöfrågor.

  • Samordna kretsens skyddsombud och verka för att det finns rutiner för rekrytering och registrering av skyddsombud.

  • Vara kontaktperson till kretsens fackliga ombud i arbetsmiljöfrågor.

  • Förmedla information och skapa engagemang i arbetsmiljöfrågor bland kretsens ombud och medlemmar.

  • Verka för att det anordnas aktiviteter och utbildning i arbetsmiljöfrågor i kretsen

  • Tillsammans med kretsstyrelsen driva opinion i arbetsmiljöfrågor.

Debattartiklar

Under relaterade sidor hittar du de debattartiklar om arbetsterapi som vi fått publicerade i lokalpress. 

Ansvarig för sida:

Anna Leion 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Tillförordnad kretskommunikatör


Uppdaterad: 2018-11-28

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.