Hoppa till innehåll

Ett legitimationsyrke

Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke i Sverige. Yrkestiteln arbetsterapeut är skyddad enligt lag och får endast användas av den som har legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Den legitimerade arbetsterapeuten ansvarar för att fullgöra sina uppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

De formella kraven för att få legitimation framgår av kapitel 4, 1 § Patientsäkerhetslagen. Den som har avlagt högskoleexamen som arbetsterapeut ska efter ansökan få legitimation för yrket. 

Läs mer om legitimationen om vilka centrala skyldigheter arbetsterapeuten har. 

Ansvarig för sida:

Christina Lundqvist 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2018-04-27
Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.