Hoppa till innehåll

ReDO™-metoden

  • Tid: 2017-11-22 10:002017-11-23 16:00
  • Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm., Nacka
  • Målgrupp: Leg. Arbetsterapeuter

Kursen är full.

Kursen är totalt tre dagar, 22-23 november, 2017 och en certifieringsdag den 16 februari, 2018.

Syfte     

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden. Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

ReDO™-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. ReDO™-metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktivite­ter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. 

ReDO™-metoden är ett evidensbaserat behandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention under 10 + 6 veckor (6 veckor är arbetspraktik och inkluderas därmed inte alltid). Personerna kartlägger sina egna aktivitetsmönster; vilka vardagliga sysslor finns i mönstret, hur upplevs de, när och hur görs de? Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka.

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete.

Certifiering              

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO™-metoden, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart fås genom att man går kurs.

Certifieringsdagen är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. Vid förhinder kan man få komma på nästa certifieringsdag i mån av plats. Skulle det bli aktuellt med en uppsamlingsdag för flera personer som inte har kunnat erbjudas plats på ordinarie certifieringsdagar tas en avgift ut för att täcka föreläsararvode, administration, mat etc.

Förberedelse            

För att kunna tillgodogöra sig kursen är det en fördel om man innan kursen har läst och tagit del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen. Boken skickas hem till deltagarna innan kursstart.       

Till certifieringsdagen får alla en hemuppgift som ska redovisas och diskuteras på kursdagen.   

Kurslitteratur             

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Studentlitteratur, 2014.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden, originalversion.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden Primärvård. ReDO™ Primärvård fås efter godkänd certifiering.    

Kursledare                 

Lena-Karin Erlandsson, docent och leg. arbetsterapeut och Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare          

Max 30 deltagare

Kostnad                     

6 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. Icke medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift.

Anmälan                    

Kursen är tyvärr full.

Läs gärna våra regler kring antagning, avbokning och deltagare som inte medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Ansvarig för sida:

Elin Westerberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kursadministratör

E-post:

Uppdaterad: 2017-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.