Hoppa till innehåll

Ny som förtroendevald

Som förtroendevald får du insyn i organisationen och du kan påverka i olika förändringsprocesser. Använd ditt sunda förnuft och tveka inte att be kansliets ombudsmän om hjälp.

Förtroende att företräda

Som förtroendevald har du dina arbetskamraters förtroende att företräda dem. Din uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen och företräda dem i fackliga frågor. Exempelvis kan det handla om att delta i samverkansorgan, att bevaka organisationsförändringar eller att genomföra överläggningar i samband med lönerevisioner. Du är dessutom en naturlig och viktig samtalspartner för din arbetsgivare.

Uppdraget

Lokalt fackligt arbete handlar ofta om kommunikation med medlemmarna i olika fackliga frågor; att hålla medlemmarna kontinuerligt informerade om frågor som kan komma att beröra dem och att försöka svara på frågor från medlemmarna. Det kan också innebära förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Det kan gälla löner, anställningsvillkor, medbestämmande, arbetsmiljö och organisationsförändringar.

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen reglerar rättigheter och skyldigheter för dem som har lokalfackliga uppdrag. Lagen tar bland annat upp den ledighet du har rätt till när du arbetar fackligt. Viss ledighet, exempelvis för att gå facklig utbildning, ansöker man om som för annan ledighet, men om du är kallad till förhandling eller samverkan anses du automatiskt beviljad ledighet.

Lokala ombudsmän (LOM)

Kretsarna runt om i landet utser lokala ombudsmän (LOM) för landsting/region respektive kommuner inom varje krets geografiska område. Som lokalt ombud vid en arbetsplats bör du ha kontakt med din LOM för att få inbjudningar till utbildningar, nätverksträffar och andra sammankomster. Ha också gärna kontakt med din LOM för att bolla svåra frågor. Du hittar kontaktuppgifter till kretsen här.

Få hjälp från förbundets kansli

Behöver du råd och stöd finns förbundets centrala ombudsmän där. De är experter på arbetsrättsliga frågor och arbetslivsfrågor. Tveka inte över att ringa medlemsrådgivningen på 08-466 24 40 eller mejla på medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Utbildning

Våra fackliga företrädare utbildas kontinuerligt för att de på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utbildningarna genomförs både på lokal och central nivå i förbundet beroende på målgruppens behov.

Håll kontakt med din krets och din LOM för information om lokala och regionala utbildningar och träffar. Via Sveriges Arbetsterapeuters kalendarium kan du se utbildningar som förbundet centralt arrangerar. Se Kalendarium.

Självstudier

Det finns en stor mängd skrifter, böcker och annan information som du kan använda dig av för att få mer kunskap om vad det innebär att vara lokal facklig företrädare. För tillgång till våra viktigaste kollektivavtal, se denna sida.

I förbundets förlag finns ett antal skrifter som kan vara användbara. Ta också gärna del av Sveriges Arbetsterapeuters Lön & Karriär-material som du hittar här. Du hittar mer material under din arbetsmarknadssektor i menyn till vänster.

Verktyg och medlemslistor

Min sida finns det information som kan vara användbar i ditt uppdrag. Exempelvis hittar du under Praktiskt stöd olika verktyg som hjälper dig i din roll som förtroendevald. Som förtroendevald kan du också se lista över registrerade medlemmar på din arbetsplats.

Ansvarig för sida:

Sveriges Arbetsterapeuters ombudsmän 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-11-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.