Hoppa till innehåll

ReDO™ - metoden

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper, i primärvård, slutenvård och i preventivt arbete.

Om ReDO™-metoden

ReDO™-metoden är ett evidensbaserat arbetsterapeutiskt behandlingsprogram som riktar sig mot till människor som har behov och kapacitet att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. Metoden omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention och syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. ReDO™-metoden originalversion är en intervention som omfattar 10 + 6 veckor. Med den som utgångspunkt finns förslag på hur längd och innehåll i viss mån kan anpassas efter målgruppen. 

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa och har med framgång använts för fler andra gruppper: i primärvård, i slutenvård och i preventivt arbetet. 

ReDO™-metoden, kortversion

Denna version har även kallats primärvårdsversion. Kortversionen är en intervention som genomförs på 10 + 3 veckor. Versionen har prövats i arbetsterapeutisk verksamhet under 2014/15. Resultaten håller nu på att sammanställas och utvärderas.

Sveriges Arbetsterapeuter planerar att ge den första 1-dagskursen i maj 2016. Kursen kommer även att omfatta certifiering i ReDO™-metoden. Kursen riktas därmed mot de arbetsterapeuter som tidigare gått Lena-Karin Erlandssons kurser i Vardagsrevidering. För de som går Sveriges Arbetsterapeuters kurser i ReDO™-metoden originalversion, kommer kortversionen att ingå i kursen. Information om fastställt kursdatum och pris läggs ut på kurshemsidan så fort som vi vet. Så håll utkik! 

ReDO™-metoden, version "Lättare vardag"

Denna version riktar sig specifikt mot föräldrar som har barn i förskoleåldern med fetma. Versionen har endast använts i forskningssammanhang och är ännu inte tillgänglig för bruk i arbetsterapeutisk verksamhet. Vidare information läggs ut så snart som det finns något nytt att meddela. 

Redo™-metoden, version för preventiv arbete  

Denna version är under utarbetande. Vidare information läggs ut så snart som det finns något nytt att meddela.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2015-10-02

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kommentarer

Tack för att du uppmärksammade att det inte publicerats något nytt material. Datan för studien om primärvårdsmodellen är insamlad och bearbetat, men inte publicerad ännu. Vi kommer kunna publicera en kort sammanfattning av studien på hemsidan inom kort.

Malin Curlo 17-09-12 20:38 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Har det kommit något resultat för Primärvårdmodellen? Gick kursen förra året och då sas det att under våren 2017 skulle det komma resultat av denna variant.

Inger Johannesson 17-09-06 10:39 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Visst. Två kurser till under 2017 - i september och november. Titta i kalendariet: http://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/Kalendarium/

Pontus Wikholm, Sveriges Arbetsterapeuter 17-05-12 10:00 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Är det på gång någon kurs i ReDo metoden.

Ulla Carlsson 17-05-10 11:54 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi