Hoppa till innehåll

ADL-taxonomin som IT-stöd/webblösning

ADL-taxonomin är ett av de mest använda bedömningsinstrumentet inom arbetsterapi och används för att beskriva en persons aktivitetsförmåga. Det är viktigt att använda instrumentet på rätt sätt t.ex. vid bedömningen av aktivitetsförmågan skall inte genomförandet av de olika aktiviteterna poängsättas. Läs mer om hur instrumentet skall användas i publikationen, ADL-taxonomin en bedömning av aktivitetsförmåga som kan beställas från förbundets förlag.

Sveriges Arbetsterapeuter och ILAB har tillsammans med Ulla Sonn och Kristina Törnquist som är upphovsrättsinnehavare till ADL-taxonomin, utarbetat ett användarvänligt IT-stöd utifrån instrumentet. ADL-taxonomin ger en god överblick över patientens aktivitetsförmåga och stöder personlig ADL-bedömning, Instrumentell ADL-bedömning och egendefinierade aktiviteter. 

Fristående IT-stöd för ADL-bedömning som innehåller:

  • Registrering av patient med möjlighet till koppling mot befolkningsregister, lokalt register eller manuell inmatning.

  • Stöd för bedömning av förmågan til dagliga aktiviteter enligt ADL-taxonomin.

  • Att kunna se och göra utskrifter av flera bedömningscirklar ger en god överblick och jämförelse mellan bedömningar.

Kommunicering

IT-stödet underlättar dokumentationen av  ADL-bedömingen och ger möjligher till en standardiserad dokumentation utifrån de olika aktivtetsområdet som bedömningsinstrumentet hanterar.  Möjlighet finns också att dokumentara  de mål för behandlingen som tas fram tillsammans med patienten, (och närstående).  Gjorda bedömningar kan skrivas ut och t.ex användas vid kommunikaition, skrift eller muntligt mellan olika aktörer i vård och rehabiliteirngskedjan. 

Teknisk plattform

IT-stödet är utvecklat på Lotus Domino som plattform. Applikationen installeras på webb-server och användare ansluts som webbklient. IT-stödet kan installeras i den egna miljön eller på hyrd serverplats hos ILAB.

Frågor

Om du har frågor kring produkten eller om du har frågor kring alternativa lösningar, exempelvis tillstånd att införa ADL-taxonomin i eget befintligt system, är du välkommen att kontakta leg. arbetsterapeut Kerstin Hjort, e-post: Kerstin.Hjort@liv.se eller mobil: 0733 - 66 24 53.

Ansvarig för sida:

Kerstin Hjort 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2015-02-01

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.