Hoppa till innehåll

Våra kurser

Vill du diskutera uppdragsutbildning, kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se

Om du är intresserad av en kurs som inte är på gång får du gärna meddela oss på kurser@arbetsterapeuterna.se, så att vi får en uppfattning om efterfrågan.

Nätverksträffar

KaTid - 4 maj, 2018. Anmälan öppnas under november.

SPM - 7 maj, 2018. Anmälan öppnas under november.

Kurser A-Ö

A

ACIS-S - Inget nytt kursdatum satt

ADL-taxonomin Psykiatri - 7 feburari, 2018. Mer information och anmälningslänk kommer i november.

AHA - Assisting Hand Assessment - Inget nytt kursdatum satt

AMPS - Det är inte Sveriges Arbetsterapeuter som håller kurser i AMPS. Se Trestjärnan för kursutbud.

Att skriva intyg - Med fokus på intyg för bostadsanpassningsbidrag - Inget nytt datum för 2018 satt ännu.

AUSTOM - Inget nytt kursdatum satt.

B 

BAS, Bedömning av anpassningar i skolan - Inget nytt kursdatum satt

C

CO-OP - The Cognitive Orientation to Occupational Performance Approach - Kursdatum för 2018 kommer i november.

COPM (Canadian Occupational Performance Measure) - Inget nytt kursdatum satt.

D

DOA - Inget nytt kursdatum satt.

E

Ergonomi - se Praktisk tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter.

H

Ha Koll! - En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter - 8-9 februari, 2018. Anmälan öppnar i november.

I

Intyg, se: Att skriva intyg - Med fokus på intyg för bostadsanpassningsbidrag under A

K

KaTid. Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering - 30 oktober-1 november, 2017.

KaTid. Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering - 26-28 mars, 2018. Anmälan öppnar i november.

M

MOHO, Seminariedag om Model of Human Occupation  - 21 november, 2017. Dagen är tyvärr fullbokad, om du anmäler dig via länken hamnar du på reservlista.

MOHOST-S - Inget nytt kursdatum satt

O

OCAIRS-S - Inget nytt kursdatum satt

P

Praktisk tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter - Inget nytt kursdatum satt. Kursdatum för 2018 kommer under vintern 2017.

PRPP (Perceive, Recall, Plan, Perform), ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument - 27 november-1 december, 2017. Kursen (och reservlistan) är tyvärr full. Vi har i dagsläget inget nytt datum för nästa kurs i PRPP.

PRPP (Perceive, Recall, Plan, Perform), ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument - 4-8 december, 2017. Kursen (och reservlistan) är tyvärr full. Vi har i dagsläget inget nytt datum för nästa kurs i PRPP.

Intresselista PRPP - När ny kurs är aktuell skickar vi ett mejl om detta till dem som står på intresselistan.

Høgskolen i Oslo, Oslo University College
Høgskolen i Oslo, Oslo University College

R

ReDO™ - 22-23 november, 2017, med certifieringsdag den 16 februari, 2018. Kursen är full. Vill du ställa dig på reservlistan, kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se.

ReDO™ - 12-13 april med certifieringsdag 31 augusti, 2018, Göteborg. Anmälan öppnar i november.

ReDO™ - 14-15 november, 2018 med certifiering våren 2019, Stockholm. Anmälan öppnar i november.

Certifering för dem som tidigare gått Vardagsrevidering - Kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se för nästa tillfälle.

REIS-S, Miljöns betydelse för delaktighet i aktivitet - Inga nya kursdatum inplanerade.

S

Specialistutbildning - Pågående. Löpande ansökan till nästa utbildningstillfälle.

Sensory Processing Measure (SPM) - 19-20 februari, 2018. Anmälan öppnar i november.

T

TTM - Tree Theme Method® - 25-27 september, 23-24 november, 2017, 16 mars, 2018. Kursen har börjat och anmälan är inte möjlig.

U

Uppdragsutbildning: Vill du diskutera uppdragsutbildning i någon kurs, kontakta kurser@arbetsterapetuerna.se. Skriv vilken kurs du är intresserad av, vilken ort kursen ska hållas på och önskemål om antal deltagare. Meddela även, om möjligt, när i tid du tänker dig.

 

 

Ansvarig för sida:

Elin Westerberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-06-08

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.