Hoppa till innehåll

Försäkringar till förmånliga villkor

Alla nya yrkesverksamma medlemmar får en tremånaders liv- och olycksfallsförsäkring helt kostnadsfritt och 1000 kr att spendera på försäkringar hos Akademikerförsäkring.

Kostnadsfria försäkringar och 1000 kr värdecheck till nya medlemmar

Som nybliven och yrkesverksam medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du två försäkringar kostnadsfritt under dina tre första medlemsmånader: 

  • Olycksfall
  • Livförsäkring

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeutstudenter får du som är under 40 år istället en kostnadsfri olycksfalls- och livförsäkring under hela studietiden.

Nytt från och med den 1 juli 2017 är att alla nya yrkesverksamma medlemmar erbjuds en värdecheck på 1000 kr att teckna utvalda personförsäkringar för. Checken aktiveras automatiskt när du blir yrkesverksam medlem och är giltig i 24 månader.

Här kan du läsa allt om värdechecken.

Värdecheck Akademikerförsäkring

Idén bakom Akademikerförsäkring

Akademikerförsäkring är en registrerad, anknuten försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget är specialiserat på att samordna upphandling och administration av gruppförsäkringar, inom person- och sakförsäkringsområdet. Med över 200 000 Sacomedlemmar i ägarförbunden har Akademikerförsäkring en stark position för att förhandla fram bra försäkringsavtal.

Akademikerförsäkring erbjuder bra och mycket förmånliga försäkringar till dig som är medlem och till din familj. Företaget fungerar som ägarförbundens försäkringsavdelning och eventuellt överskott kommer dig som medlem till nytta i form av förbättrade försäkringar, lägre premier och nya försäkringsprodukter.

Är du försäkrad hos Akademikerförsäkring kan du vara säker på att du har en bra försäkring till ett bra pris och att du alltid får professionell och snabb hjälp av vår egen kundtjänst.

----

Akademikerförsäkrings ägarförbund: Sveriges Arbetsterapeuter, Akademikerförbundet SSR, DIK, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Farmaceuter.

 

Ansvarig för sida:

Vera Songer 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2017-07-05

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

En film om arbetsterapi