Hoppa till innehåll

Kalmar

Sverige Arbetsterapeuters lokala kretsverksamhet i Kalmar har upphört enligt beslut vid årsmöte 2016-04-28. Orsaken är att det saknas ledamöter till styrelsens viktigaste poster, samt kraftigt sjunkande närvaro på medlemsmöten. Om det blir möjligt under hösten kommer dock en inbjudan till öppet medlemsmöte att skickas ut.   

Kontaktpersoner till förbundet centralt är Birgit Nauclér, kretskommunikatör, naucler@ltkalmar.se och Maria Forsfält, lokal ombudsman, maria.forsfalt@ltkalmar.se. 

Vi riktar ett stort tack till alla de kollegor som under åren medverkat i kretsarbetet för engagemang och trevlig samvaro. 

/Före detta styrelseledamöterna Birgit Nauclèr, Ingrid Göransson och Petra Källén samt Maria Forsfält

Ansvarig för sida:

 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter


Uppdaterad: 2016-06-21

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kommentarer

Hej!
Det var tråkigt att läsa att Kalmarkretsen inte finns längre.
Hälsningar
Rita Filppu
(arbetande penisonär)

Rita Filppu 17-02-09 16:11 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Det beror på partsställningen, som betyder att förhandlingsorganisationen och avtalen på statlig och privat sektor ser annorlunda ut än på kommunal och landstingskommunal sektor. På staten är det Saco-S som förhandlar för alla statligt anställda akademiker med Arbets-givarverket som motpart. På myndigheterna finns Saco-S-föreningar och Saco-S-råd som är de lokala parterna. Varje förening eller råd har ett kontaktförbund, vanligtvis det största förbundet på myndigheten, som står för utbildning och stöd till de lokala företrädarna. Gå in på www.saco-s.se och läs mer. Där finns kontaktuppgifter för de olika myndigheterna om man vill komma i kontakt med företrädare och eventuellt engagera sig i det lokala fackliga arbetet. På den privata sidan fungerar det ungefär på samma sätt, men oftast är antalet akademiker så få att man inte bildat någon Akademikerförening. På större företag kan det finnas en Akademikerförening som ansvarar för det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Statliga och privata frågor som rör enskilda medlemmar sköter FSAs centrala ombudsmän och dem når man bäst via medlemsjouren medlemsjour@fsa.se.

Agneta Thor, Förbundssekreterare FSA 13-08-19 14:04 1 person gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Varför saknas det en LOM-funktion för stat/privat anställda FSA medlemmar?

Önskar ta upp det som motion till nästa fullmäktige.

Peter 13-08-19 12:06 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

En film om arbetsterapi