Hoppa till innehåll

Vad gör en arbetsterapeut?

Arbetsterapeutens jobb varierar, förutsättningar och behov hos den person man ska stödja styr insatserna. Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter man vill och behöver klara av att utföra. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala färdigheter eller att anpassa miljön i hemmet, på jobbet eller i skolan. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel.

Arbetsterapeuten arbetar med personer individuellt och/eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper, exempelvis fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, logopeder, dietister och läkare.

Ytterligare en uppgift för arbetsterapeuten är att handleda och stödja vårdpersonal och anhöriga. Intygsskrivande som underlag för beslut av myndigheter ingår också i en arbetsterapeuts uppgifter.

Arbetsterapeuten arbetar inom många områden. Några av dessa kan du läsa om via vänstermenyn.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2015-01-29

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kommentarer

Hej! Jag undrar vilken roll och vilka uppgifter arbetsterapeuten har på en somatisk avdelning inom slutenvården.

Åsa 15-09-08 23:39 3 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Jag anser att namnet arbetsterapeut kan ge en felaktig syn på vad de faktiskt gör. Tankarna går till rehabilitering o med tanke på att man som arbetsterapeut arbetar inom så många olika områden borde yrket ha ett mer neutralt namn. från en arbetsterapeut student

Rebecca 15-05-25 21:59 2 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Jag ser en stor fara i att arbetsterapi idag jämställs med hjälpmedel.Bland chefer och ledning är kunskapsbristen ibland mycket stor vad gäller vårt yrke. Fokus förläggs till hjälpmedel framförallt fysiska sådana.Vi måste bättre förmedla att vi är experter på aktivitet! Genom aktivitetsbedömning och kartläggning ser vi behoven och kan utifrån individen behov, förutsättningar och önskemål hjälpa hen att göra de aktiviteter i livet som är meningfyllda och viktiga. Vi ger arbetsterapeutiska åtgärder genom att lära ut färdigheter och strategier för att trots funktionnedsättning klara aktiviteter i det daglig livet.Det gör vi genom att träna i aktivitet.Att träna i aktivitet samt att handleda och utbilda omgivning
känns ofta som områden jag måste försvara för chef...Kompensatoriksa åtgärder som anpassning av miljö och hjälpmedel får ju inte bli vårt enda arbetsområde...det har iallafall inte jag läst en hel akademisk utbildning för.

Cecilia 14-06-24 11:21 18 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

De framkommer inte så tydligt att aktiviteten inte bara är ett mål utan också ett medel. Arbetsterapeuter kan således - efter en genomtänkt aktivitetsanalys (!) - använda alla möjliga aktiviteter för att uppnå ett mål i vardagen, som medel kan även sådant som kallas kulturella och skapande/kreativitet/hantverk användas(indirekt aktivitet). Detta är något som återigen börjar efterfrågas och som andra yrkeskategorier nischar in sig på - ofta utan aktivitetsvetenskaplig grund.

Gunilla Wahlström Wärngård 13-10-29 13:20 4 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

alkohol- & drogbehandlare/hjälpmedel/kostsam/historia/

anne johannesdotter 13-09-01 21:52 6 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Hej! Texten ovan beskriver ganska bra vad vi arbetsterapeuter gör.Men just nu känns det som om den handlar mer om vad vi borde göra än om verkligheten. Arbetar på ett äldreboende där ena delen som är servicelägenheter är under avveckling och andra delen som är demensgruppboende ska flytta nästa år. I de nya lokal-erna blir det mycket små förråd. Detta innebär att många hjälpmedel inte behövs eller får plats. Ett stort antal hjälpmedel, inklusive tunga vårdsängar, ska alltså sorteras, kastas, skänkas bort eller så småningom flytta. Det är väl OK, men dessutom ska våra nuvarande hjälpmedels-förråd bort långt innan vi flyttar, så samtliga hjälpmedel måste flyttas inom huset. Chefen säger nu att hon kommer att frigöra mej från mina andra arbetsuppgifter en tid, så jag kan jobba med att flytta hjälpmedel. Jag tror att jag blev arbetsterapeut för att jag ville rehabilitera och aktivera, inte för att flytta runt hjälpmedel. Men det är chefen som bestämmer. Eller...?

Cissi 13-05-24 13:39 7 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Det är ibland krångligt att förstå dels vem som gör vad när det gäller bostadsanpassningar och även hur själva regelverket är uppbyggt. Här vill jag tipsa dig om en bra webbplats www.bostadscenter.se som samlar info om detta. Här finns också tips på hur man kan gå vidare med sin frågeställning.
Du frågar om ärendet är handlagt korrekt. Arbetsterapeutens del är att vara intygsskrivare och i vissa fall även sakkunnig. Däremot handläggs ärendet inte av arbetsterapeuten utan av den handläggare som finns för bostadsanpassning inom kommunen. Av det som du här skrivit verkar det vara korrekt eftersom den anpassning som efterfrågas skulle vara en förbättring för flera hushåll.

Enligt regelverket så kan inte bidrag beviljas när det gäller generell standard som i det fall du Stig beskrivit. Det åligger fastighetsägaren som förslagvis ska kontaktas om behovet.

Om man inte är nöjd med kommunens beslut kan man också överklaga. Läs mer om det på www.bostadscenter.se.

/Christina Lundqvist, handläggare, leg arbetsterapeut, FSA

Christina Lundqvist 13-01-21 05:33 2 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Borde det inte vara möjligt att en av de boende då söker om bostadsanpassningsbidrag? Alla får ju nytta av det - men endast en person söker?

Anna 11-06-22 09:36 6 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Jag vill ställa denna fråga Är det ok att göra här. Ge mig förslag på alternativ!
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.

Vi bor i en av kommunens fastighetssbolag ägda lägenheter. Våra vindskontor är förlagda till ett gammalt stall. Trappan upp till vinden är svår att ta sig upp och ner i. Vi som har våra vindskontor här är c:a 18 familjer. Många har bott här sedan husen byggdes för c:a 20 år sedan. Vi är nu gamla och har svårt att komma upp till våra vindskontor, det är dessutom farligt att försöka.
Problemet har anmälts till kommunens arbetsterapeut som tillsammans med representanter från Individ och omsorgskontoret besiktigat trappan och ansåg att den borde förbättras. Man påstod att man kunde ge enskilda personer hjälp att lösa problemet, men inte kollektivet. (bl.a många äldre personer.)
Efter ovanstående myndighetspersoner haft kontakt med kommunens byggnadsnämnd har ärendet avslutats utan någon åtgärd.
Min fråga är om kommunen och deras representanter handlagt ärendet på ett riktigt sätt med hänsyn till de lagar och förordningar som gäller. Samtidigt önskar jag information om hur vi lämpligen bör gå vidare. Trappan är utan tvekan en riskfaktor för svåra olyckor.
Med hälsningar och tacksam för svar tecknar

(Stig Löthvall)
Krabbegatan 2 d, 592 30 Vadstena (lothvall.stig@bredband.net tel 0143/13875
stig Löthvall 11-06-15 14:27 2 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Hej igen!
Glömde att tillägga att vi också ger stöd och anpassningar i studier!

Ann-Katrin Almeros 11-01-26 16:09 2 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Annons

En film om arbetsterapi