Hoppa till innehåll

Vad gör en arbetsterapeut?

På den frågan finns lika många svar som det finns arbetsterapeuter – och människor som behöver arbetsterapi. I varje nytt uppdrag utgår arbetsterapeuten från individen: Vem är du, vilka är dina förutsättningar och vad vill du uppnå? Arbetsterapeuter utgår med andra ord från det som är viktigt för varje enskild person. Därifrån utformar vi strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt.

Vi ser hela människan   

Vårt sätt att arbeta är unikt på många sätt. Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen – inte bara en del. Dessutom arbetar vi ofta på plats i hemmet, skolan eller på jobbet. Det ger oss en unik insyn i människors utmaningar i vardagen och därmed möjligheter att lösa problem som ingen annan kan.

Anpassning, hjälpmedel och motivation      

En stor del av vårt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Vårt ansvar är också att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Väl beprövade metoder och lite fantasi

Våra arbetsterapeutiska insatser är väl beprövade och bevisat effektiva. De bygger på mångårig forskning kring människans begränsningar och förmåga till aktivitet – och hur det hänger samman med hälsa och välbefinnande. Även kreativitet och uppfinningsrikedom spelar stor roll i vårt uppdrag att hitta nya lösningar. Alla människor är olika, så även vägarna till en fungerande vardag och ett meningsfullt liv.

Solo eller i team – olika arbetssätt för olika uppdrag 

En arbetsterapeut arbetar med personer individuellt och/eller i grupp. Ofta sker uppdraget i team med andra yrkesgrupper som till exempel dietister, fysioterapeuter, logopeder, läkare, lärare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer. Allt för att personen ska få de absolut bästa möjlig­heterna att utvecklas.

För individen och samhället 

Vi arbetsterapeuter jobbar inte bara direkt med individer utan också på grupp- och samhällsnivå. Det kan till exempel handla om samhällsplanering, hur skapar vi fysisk och kognitiv tillgänglighet för alla? 

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2016-10-11

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kommentarer

Jag intressearad av Arbtsterapeut verkar spännade!!

Vad är det individen viktigt år hur går det med att man arbeter som terapetuer??

Lisa 17-06-14 21:05 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Hej Birgitta! Din fråga om hur arbetsterapeut och biståndshandläggare kan samarbeta kan nog inte besvaras entydigt. Jag föreslår att du "googlar" "samarbete biståndshandläggare arbetsterapeut". Då får du träff på flera goda exempel.

Ulrika Larsson, kanslichef 16-05-16 09:37 Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Hur kan samarbetet med biståndshandläggare och arbetsterapeut se ut?

Birgitta 16-05-12 17:25 2 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Hej! Jag undrar vilken roll och vilka uppgifter arbetsterapeuten har på en somatisk avdelning inom slutenvården.

Åsa 15-09-08 23:39 7 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Jag anser att namnet arbetsterapeut kan ge en felaktig syn på vad de faktiskt gör. Tankarna går till rehabilitering o med tanke på att man som arbetsterapeut arbetar inom så många olika områden borde yrket ha ett mer neutralt namn. från en arbetsterapeut student

Rebecca 15-05-25 21:59 10 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Jag ser en stor fara i att arbetsterapi idag jämställs med hjälpmedel.Bland chefer och ledning är kunskapsbristen ibland mycket stor vad gäller vårt yrke. Fokus förläggs till hjälpmedel framförallt fysiska sådana.Vi måste bättre förmedla att vi är experter på aktivitet! Genom aktivitetsbedömning och kartläggning ser vi behoven och kan utifrån individen behov, förutsättningar och önskemål hjälpa hen att göra de aktiviteter i livet som är meningfyllda och viktiga. Vi ger arbetsterapeutiska åtgärder genom att lära ut färdigheter och strategier för att trots funktionnedsättning klara aktiviteter i det daglig livet.Det gör vi genom att träna i aktivitet.Att träna i aktivitet samt att handleda och utbilda omgivning
känns ofta som områden jag måste försvara för chef...Kompensatoriksa åtgärder som anpassning av miljö och hjälpmedel får ju inte bli vårt enda arbetsområde...det har iallafall inte jag läst en hel akademisk utbildning för.

Cecilia 14-06-24 11:21 25 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

De framkommer inte så tydligt att aktiviteten inte bara är ett mål utan också ett medel. Arbetsterapeuter kan således - efter en genomtänkt aktivitetsanalys (!) - använda alla möjliga aktiviteter för att uppnå ett mål i vardagen, som medel kan även sådant som kallas kulturella och skapande/kreativitet/hantverk användas(indirekt aktivitet). Detta är något som återigen börjar efterfrågas och som andra yrkeskategorier nischar in sig på - ofta utan aktivitetsvetenskaplig grund.

Gunilla Wahlström Wärngård 13-10-29 13:20 6 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

alkohol- & drogbehandlare/hjälpmedel/kostsam/historia/

anne johannesdotter 13-09-01 21:52 6 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Hej! Texten ovan beskriver ganska bra vad vi arbetsterapeuter gör.Men just nu känns det som om den handlar mer om vad vi borde göra än om verkligheten. Arbetar på ett äldreboende där ena delen som är servicelägenheter är under avveckling och andra delen som är demensgruppboende ska flytta nästa år. I de nya lokal-erna blir det mycket små förråd. Detta innebär att många hjälpmedel inte behövs eller får plats. Ett stort antal hjälpmedel, inklusive tunga vårdsängar, ska alltså sorteras, kastas, skänkas bort eller så småningom flytta. Det är väl OK, men dessutom ska våra nuvarande hjälpmedels-förråd bort långt innan vi flyttar, så samtliga hjälpmedel måste flyttas inom huset. Chefen säger nu att hon kommer att frigöra mej från mina andra arbetsuppgifter en tid, så jag kan jobba med att flytta hjälpmedel. Jag tror att jag blev arbetsterapeut för att jag ville rehabilitera och aktivera, inte för att flytta runt hjälpmedel. Men det är chefen som bestämmer. Eller...?

Cissi 13-05-24 13:39 10 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

Det är ibland krångligt att förstå dels vem som gör vad när det gäller bostadsanpassningar och även hur själva regelverket är uppbyggt. Här vill jag tipsa dig om en bra webbplats www.bostadscenter.se som samlar info om detta. Här finns också tips på hur man kan gå vidare med sin frågeställning.
Du frågar om ärendet är handlagt korrekt. Arbetsterapeutens del är att vara intygsskrivare och i vissa fall även sakkunnig. Däremot handläggs ärendet inte av arbetsterapeuten utan av den handläggare som finns för bostadsanpassning inom kommunen. Av det som du här skrivit verkar det vara korrekt eftersom den anpassning som efterfrågas skulle vara en förbättring för flera hushåll.

Enligt regelverket så kan inte bidrag beviljas när det gäller generell standard som i det fall du Stig beskrivit. Det åligger fastighetsägaren som förslagvis ska kontaktas om behovet.

Om man inte är nöjd med kommunens beslut kan man också överklaga. Läs mer om det på www.bostadscenter.se.

/Christina Lundqvist, handläggare, leg arbetsterapeut, FSA

Christina Lundqvist 13-01-21 05:33 3 personer gillar detta - Gilla » Anmäl olämplig kommentar

En film om arbetsterapi