Hoppa till innehåll

Vad är arbetsterapi?

Alla människor behöver känna att de har ett meningsfullt liv. Att de får vara delaktiga i sin egen vardag och har en plats att fylla i samhället. Arbetsterapeutens fokus är att göra det möjligt för människor att uppnå detta – att klara sina dagliga aktiviteter. Den, som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan sköta exempelvis personlig vård, sitt boende, skolan, ett arbete, eller som inte har en utvecklande fritid, kan få stöd av en arbetsterapeut. 

Arbetsterapi syftar till att man, utifrån sina egna resurser, ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra. Arbetsterapeuter får med andra ord vardagen att funka!

Vill du ställa en fråga om arbetsterapi?

Använd vår frågetjänst "Fråga arbetsterapeuten". Du frågar om arbetsterapi och en leg. arbetsterapeut svarar. Vi kan av resursskäl tyvärr inte svara på frågor från arbetsterapeutstuderande eller arbetsterapeuter. Tjänsten är framtagen för att ge brukare svar på sina frågor om arbetsterapi och vad en arbetsterapeut kan göra.

Tre filmer om arbetsterapeutyrket

En film om arbetsterapi